Chào mừng các thầy cô
về dự giờ lớp 4/1 chúng em!
Giáo sinh: Trần Thị Trúc Phương
ĐẠO ĐỨC
1
Thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2020
Đạo đức:
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Thế nào là hoạt động nhân đạo?
Câu 2: Trong những ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng? Vì sao?
Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là việc làm cao cả.
Chỉ cần tham gia vào những hoạt động nhân đạo do nhà trường tổ chức.
Điều quan trọng nhất khi tham gia vào các hoạt động nhân đạo là để mọi người khỏi chê mình ích kỉ.
Cần giúp đỡ nhân đạo không chỉ với người ở địa phương mình mà còn cả với người ở địa phương khác, nước khác.
S
Đ
Đ
S
2
3
Thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2020
Đạo đức:
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 3: Em hãy đọc một vài câu ca dao hoặc tục ngữ nói về việc làm nhân đạo?
Thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2020
Đạo đức:
* Hoạt động 1: Xử lý tình huống:
Bài tập 2: Em hãy cùng với các bạn thảo luận về cách ứng xử trong các tình huống sau:
Nếu trong lớp em có bạn khuyết tật.
Nếu gần nơi em ở có cụ già sống cô đơn, không nơi nương tựa.
4
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (t2)
Thảo luận và đóng vai
Thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2020
Đạo đức:
5
* Hoạt động 1: Xử lý tình huống:
Bài tập 2: Em hãy cùng với các bạn thảo luận về cách ứng xử trong các tình huống sau:
Nếu trong lớp em có bạn khuyết tật.
Các bạn gần nhà có thể giúp đỡ bạn đi học; cõng bạn đến lớp; giúp đỡ bạn trong quá trình học tập…
b) Nếu gần nơi em ở có cụ già sống cô đơn, không nơi nương tựa.
- Thăm hỏi, nói chuyện cùng bà; giúp bà quét dọn nhà cửa…
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (t2)
6
Thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2020
Đạo đức:
* Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến:
Bài tập 4: Những việc làm nào sau đây là nhân đạo:
a) Xem phim nói về động đất, sóng thần.
b) Góp tiền vào quỹ ủng hộ người nghèo.
c) Biểu diễn nghệ thuật để quyên góp giúp đỡ những trẻ em khuyết tật.
S
Đ
Đ
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (t2)
d) Góp tiền để thưởng cho đội tuyển bóng đá của trường.
đ) Hiến máu tại các bệnh viện.
Đ
S
Tham gia hiến máu nhân đạo.
7
Chương trình nghệ thuật vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
Học sinh quyên góp ủng hộ quỹ Vì người nghèo.
8
Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc.
Tổ chức Y tế thế giới.
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG, TỔ CHỨC NHÂN ĐẠO.
9
10
Thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2020
Đạo đức:
* Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến:
Kết luận:
Có rất nhiều cách để thể hiện tính nhân đạo tới những người gặp hoàn cảnh khó khăn như: góp tiền ủng hộ, xây dựng quỹ vì người nghèo, hiến máu nhân đạo…
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (t2)
11
Thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2020
Đạo đức:
* Hoạt động 3: Các hoạt động nhân đạo:
Bài tập 5: Em hãy trao đổi với các bạn trong nhóm về những người gần nơi các em ở có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ và những việc các em có thể làm để giúp họ. Sau đó ghi vào vở theo mẫu sau:
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (t2)
12
Thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2020
Đạo đức:
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (t2)
13
Thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2020
Đạo đức:
Kết luận:
Giúp đỡ những người gặp khó khăn,hoạn nạn là việc làm nhân đạo mà mỗi người cần thực hiện. Tham gia các hoạt động nhân đạo là thể hiện lòng nhân ái theo gương Bác Hồ.
* Hoạt động 3: Các hoạt động nhân đạo:
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (t2)
14
Thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2020
Đạo đức:
* Hoạt động 4: Thực hành:
Bài tập 6: Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ, tấm gương, mẩu chuyện nói về việc làm nhân đạo:
Thương người như thể thương thân.
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Một miếng khi đói, bằng một gói khi no.
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (t2)
15
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (t2)
Thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2020
Đạo đức:
16
Thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2020
Đạo đức:
Ghi nhớ:
Giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là việc làm nhân đạo mà mỗi gười cần thực hiện.
Thương người như thể thương thân.
Lá lành đùm lá rách.
Tục ngữ.
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (t2)
17
Thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2020
Đạo đức:
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (t2)
Dặn dò:
Xem lại bài cũ.
Chuẩn bị bài 13: Tôn trọng luật giao thông.