THÀ HI SINH TẤT CẢ
CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC.
Lịch sử
TRƯỜNG TH-THCS BÌNH LONG
Lịch sử
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020
KIỂM TRA BÀI CŨ.
2. Nhiệm vụ cấp bách mà Bác Hồ đề ra sau Cách mạng tháng 8/1945 là gì?
1. Sau Cách mạng tháng 8/1945, đất nước ta ở trong tình thế như thế nào?
“THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”
1. Âm mưu xâm lược nước ta của thực dân Pháp:
* Đọc SGK đoạn: “Vừa giành được độc lập ... ở thành phố Hà Nội” và trả lời các câu hỏi:
+ Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, thực dân Pháp đã có âm mưu gì?
+ Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp?
- Thực dân Pháp âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa.
Lịch sử
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020
*18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ và giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng.
Từ 20-12-1946, quân Pháp sẽ đảm nhiệm việc trị an ở Hà Nội.
Ngày 23-11-1946, quân Pháp đánh chiếm Hải Phòng.
Ngày 17-12-1946, Pháp bắn phá một số khu phố ở Hà Nội.
Thực dân Pháp đánh chiếm Sài Gòn, mở rộng xâm lược Nam Bộ.
1. Âm mưu xâm lược nước ta của thực dân Pháp:
- Thực dân Pháp âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa.
- Sau khi đánh chiếm Sài Gòn, chúng mở rộng xâm lược Nam Bộ, Hải Phòng, Hà Nội.
- Gửi tối hậu thư đe dọa Chính phủ.
- Đòi quyền kiểm soát thành phố Hà Nội.
* Những việc làm của chúng thể hiện dã tâm gì?
- Chúng quyết tâm xâm lược nước ta một lần nữa.
* Trước hoàn cảnh đó, Đảng và Chính phủ ta đã làm gì?
- Đảng và Chính phủ quyết định kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
“THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”
Lịch sử
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020
* Đọc SGK đoạn: “Đêm 18 rạng sáng 19-12-1946, ... nhất định không chịu làm nô lệ”, trả lời các câu hỏi:
2. Lời kêu gọi kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
- Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định phát động toàn dân kháng chiến khi nào?
- Ngày 20-12-1946 có sự kiện gì xảy ra?
- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện điều gì?
“THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”
Lịch sử
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020
* Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định phát động toàn dân kháng chiến khi nào?
- Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định phát động toàn dân kháng chiến vào đêm 18, rạng sáng ngày 19/12/1946.
2. Lời kêu gọi kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”
Lịch sử
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020
2. Lời kêu gọi kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”
Lịch sử
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020
* Ngày 20-12-1946 có sự kiện gì xảy ra?
- Ngày 20-12-1946, Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2. Lời kêu gọi kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”
Lịch sử
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020
Ngôi nhà ở làng Vạn Phúc (Hà Đông), nơi
chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
+ Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định phát động toàn dân kháng chiến vào đêm 18, rạng sáng ngày 19/12/1946.
+ Ngày 20- 12- 1946, Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
* Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện điều gì?
+ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy tinh thần quyết tâm chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của nhân dân ta.
2. Lời kêu gọi kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”
Lịch sử
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020
Trích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!
“Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”
2. Lời kêu gọi kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”
Lịch sử
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020


2. Lời kêu gọi kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
* Câu nào trong lời kêu gọi thể hiện điều đó rõ nhất?
- “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”
3. Cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân ta ở Hà Nội và trên khắp cả nước.
* Đọc SGK đoạn còn lại và trả lời các câu hỏi:
“THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”
Lịch sử
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020


3. Cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân ta ở Hà Nội và trên khắp cả nước.
* Đọc SGK đoạn còn lại và trả lời các câu hỏi:

- Tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của quân và dân Thủ đô Hà Nội thể hiện như thế nào?
- Đồng bào cả nước đã kháng chiến với tinh thần ra sao?
“THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”
Lịch sử
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020
Nhân dân phố Mai Hắc Đế (Hà Nội) dùng giường, tủ…dựng chiến lũy trên đường phố để ngăn cản quân Pháp, cuối năm 1946
Quân và dân Hà Nội chiến đấu giành giật với địch từng mái nhà, góc phố, 12-1946
3. Cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân ta ở Hà Nội và trên khắp cả nước.
Hình 2. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh
- Quan sát hình 2, ta thấy anh chiến sĩ đang làm gì?
* Hình 2: Chụp cảnh chiến sĩ ta đang ôm bom ba càng, sẵn sàng lao vào quân địch.
* Là loại bom rất nguy hiểm không chỉ cho đối phương mà còn cho người sử dụng bom. Để̉ tiêu diệt địch, chiến sĩ ta phải ôm bom ba càng lao thẳng vào quân địch và cũng bị hi sinh luôn.
“THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”
Lịch sử
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020
- Rạng sáng ngày 20-12-1946 quân và dân nhất tề vùng lên.
- Sau 50 ngày đêm, ta diệt khoảng hơn 200 tên địch sau đó rút khỏi thành phố chuẩn bị kháng chiến lâu dài.
“THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”
Lịch sử
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020
- Sáng ngày 20-12-1946, ta nổ súng tấn công địch.
- Nhân dân các huyện lân cận đào công sự, xây dựng các tuyến chiến hào nhiều tầng, ..... nhằm giam chân địch.
“THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”
Lịch sử
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020
“THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”
Lịch sử
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020
Cách mạng tháng Tám thành công, nước ta giành được độc lập nhưng thực dân Pháp quyết tâm cướp nước ta một lần nữa.
Cả dân tộc Việt Nam đứng lên kháng chiến với tinh thần “thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
GHI NHỚ.
“THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”
Lịch sử
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020
1
2
3
4
5
6
Trò chơi: ‘Ô chữ bí mật’
Đây là hành động quả cảm và thiêng liêng của các chiến sĩ?
Từ khóa gồm 7 tiếng:
7
Luật chơi:
Các nhóm lựa chọn 1 ô số bất kỳ. Mỗi ô số là một câu hỏi. Đội nào gõ mõ nhanh và trả lời đúng thì chữ bí mật trong ô đó sẽ được mở ra. Nếu trả lời sai quyền trả lời sẽ thuộc về đội khác. Trong cuộc chơi, nếu đội nào đoán đúng được 7 tiếng của từ khóa trước thì đội đó sẽ chiến thắng.
Trò chơi: ‘Ô chữ bí mật’
QUYẾT
TỬ
CHO
TỔ
QUỐC
QUYẾT
SINH
1
2
3
4
5
6
7
Đây là hành động quả cảm và thiêng liêng của các chiến sĩ?
Từ khóa gồm 7 tiếng
1
2
3
4
5
6
7
Em hãy điền từ ngữ còn thiếu:
“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải….Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng….vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà…tất cả, chú nhất định…mất nước, nhất định không chịu….!”
2. Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
2. Ai đã ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến?
3. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được phát đi chính thức vào ngày tháng năm nào?
4. Trung ương Đảng và Chính phủ họp, quyết định phát động toàn quốc kháng chiến vào thời gian nào?
5. Em hãy điền từ còn thiếu:
“Cách mạng tháng Tám thành công, nước ta giành được độc lập nhưng…quyết tâm cướp nước ta một lần nữa.”
6. Có một loại bom mà các chiến sĩ cảm tử thường dùng trong thời kỳ đó. Đó là loại bom nào?
1. Nhân nhượng, lấn tới, hy sinh, không chịu, làm nô lệ.
7. Em hãy điền từ ngữ còn thiếu trong câu sau:
“Cả dân tộc Việt Nam đứng lên kháng chiến với tinh thần “thà…..nhất định không chịu làm nô lệ”.
7. Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước…
3. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được phát đi chính thức vào sáng ngày 20-12-1946 từ Đài tiếng nói Việt Nam.
4. Đêm 18, rạng sáng 19-12-1946.
5. Thực dân Pháp
6. Bom ba càng.
Từ khóa
Câu hỏi
CHÀO CÁC EM !