Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
Download Bài giảng Địa lí 9 Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế mien phi,tai lieu Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế mien phi,bai giang Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 4/7/2015 5:04:34 PM
Filesize: 0.73 M
Download count: 12
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Tiết 16 : Thực hành
VẼ BIỂU ĐỒ VỀ
SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2002 (%)
Cho bảng số liệu:
a-Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kỳ 1991-1992
Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2002 (%)
Đề bài
b- Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi :
Sự giảm mạnh của nông ,lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống
còn23,5% nói lên điều gì?
Tỷ trọng khu vực nào tăng nhanh ? Thực tế này phản
ánh điều gì ?
HDV
ĐH
Bước 1: Vẽ khung biểu đồ
%
Năm
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
A-Vẽ biểu đồ
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
%
NÔNG-LÂM- NGƯ
DỊCH VỤ
CÔNG NGHIỆP-XÂY DỰNG
10
20
30
40
10
20
50
30
40
10
20
+
10
0
Bước2 vẽ gianh giới miền
Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2002 (%)
Năm

1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
%
Năm
10
20
30
40
10
20
50
30
40
10
20
Nông-lâm-ngư nghiệp
dịch vụ
Công nghiệp- xây dựng
0
Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ
Biểu đồ cơ cấu GDP thời kỳ 1991-2002
Ghi chú
Công nghiệp
-Xây dựng
Nông-lâm-
-Ngư nghiệp
Dịch vụ
Ch.Y
Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2002 (%)
Giả sử đầu bài không yêu cầu vẽ biểu đồ miền thì em sẽ chọn
dạng biểu đồ nào để vẽ ?


Trong 3 dạng biểu đồ, biểu đồ nào là thích hợp nhất vói đề? Tại sao ?
a)Sự giảm mạnh tỷ
trọng của nông, lâm
,ngư nghiệp từ 40,5%
xuống còn23,0 %
nói lên điều gì ?
b) Tỷ trọng khu vực
kinh tế nào tăng
nhanh ? Thực tế
này phản ánh điều
gì ?
-Tỷ trọng Nông ,lâm, ngư nghiệp giảm từ 40,5% xuống còn
23,0% điều đó nói lên ngành nông ,lâm ,ngư nghiệp tăng
chậm hơn so với các ngành kinh tế khác
-Tỷ trọng khu vực kinh tế công nghiệp- xây dựng tăng
nhanh nhất ( tăng 14,7%) thực tế này phản ánh nước
ta đang tiến hành công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước
B- Nhận xét biểu đồ
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Năm
10
20
30
40
10
20
50
30
40
10
20
Nông-lâm-ngư
dịch vụ
Công nghiệp- xây dựng
0
Biểu đồ cơ cấu GDP thời kỳ 1991-2002
Bài tập

1- D?a v�o b?ng s? li?u sau:
Giá tr? s?n xu?t nông nghi?p theo ng�nh ho?t d?ng (don v? %)
Với đề trên theo em vẽ biểu đồ nào là thích hợp ? Vì sao ?
NĂM
Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nhiệp
Phân theo ngành hoạt động ở nước ta từ 1990-2004
Vẽ biểu đồ thÓ thể hiện quy mô, cơ cấu GDP phân
theo khu vực kinh tế nước ta năm 1990 vµ năm 2005.

DV
2- Cho bảng số liệu
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) chia theo khu vực
kinh tế (đơn vị tỷ đồng)
Với bài này em sẽ vẽ biểu đồ nào ? Tại sao ?
Biểu đồ cơ cấu GDP thời kỳ 1991-2002
Biểu đồ cơ cấu GDP thời kỳ 1991-2002
Vẽ biểu đồ miền được tiến hành qua các bước nào ?
-- Biểu đồ miền có dạng hình chữ nhật
- Chú ý khoảng cách các năm
- Vẽ biểu đồ phía dưới trước rồi đến trên cùng
- Ký hiệu, ghi chú , tên biểu đồ đầy đủ
Lưu ý
Vẽ biểu đồ miền cần thực hiện qua 3 bước chính :
1- Dựng khung biểu đồ
2- Phân chia gianh giới các miền
3- Hoàn thiện biểu đồ
Hướng dẫn vẽ
Cho bảng số liệu sau :
Cơ cấu GDP của tỉnh B thời kỳ 1990-2003( %)
Ví dụ
Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của tỉnh B thời
kỳ 1990-2003
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Tiet_16_Bai_16_Ve_bieu_do_the_hien_su_thay_doico_cau_kinh_te_1.zip