Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử Bài 18. Biến dạng của thân
Download Bài giảng Sinh học 6 Bài 18. Biến dạng của thân mien phi,tai lieu Bài 18. Biến dạng của thân mien phi,bai giang Bài 18. Biến dạng của thân mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 2/5/2009 3:03:27 PM
Filesize: 4.52 M
Download count: 67
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Bài 18: Biến dạng của thân
GV: Nguyễn Thị Thu Hường
Bài 18: Bi?n d?ng c?a thân
Ki?m tra bài cu
Di?n c?m t? thích h?p vào ch? tr?ng:
M?ch g?m nh?ng t? bào s?ng, màng m?ng có ch?c nang

M?ch g?m nh?ng t? bào hóa g? dày, không có ch?t t? bào, có ch?c nang

…..
……
….
…..
(1)
(2)
(3)
(4)
rây
Vận chuyển các chất hữu cơ
gỗ
Vận chuyển nước và muối khoáng
Bài m?i: bài 18
Bi?n d?ng c?a thân.
I. Quan sát và ghi l?i thông tin v? m?t s? lo?i thân bi?n d?ng:
a) Quan sát các lo?i c?: dong ta, su hào, g?ng, khoai tây. Chúng có nh?ng dđ?c dđi?m nào c?a thân?
Chồi ngọn
Chồi nách

Lá vảy
Thân củ dưới mặt đất
Thân củ trên mặt đất
Thân trên mặt đất
Chồi ngọn
Lá vảy
Chồi nách
Thân rễ ở dưới mặt đất
Quan sát c? dong ta, c? g?ng. Tìm nh?ng dđ?c dđi?m gi?ng nhau gi?a chúng ?
Thân trên mặt đất
Chồi ngọn
Lá vảy
Chồi nách
Thân rễ ở dưới mặt đất
Quan sát kỹ củ su hào, củ khoai tây. Ghi lại những điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng ?
Chồi ngọn
Chồi nách

Lá vảy
Thân củ dưới mặt đất
Thân củ trên mặt đất
-Thân củ có đặc điểm gì? Chức năng của thân củ đối với cây?
Thân rễ có đặc điểm gì? Chức năng của thân rễ đối với cây?
- Hãy xác định tên các loại thân sau?
Thân củ
Thân rễ
b)Tìm hiểu thân mọng nước: thân cây xương rồng.
Thân xương rồng chứa nhiều nước có tác dụng gì?
Trong điều kiện nào lá xương rồng biến thành gai?
Cây xương rồng thường sống ở đâu?
Kể tên một số cây mọng nước mà em biết?
Thân mọng nước
II/ Đặc điểm, chức năng của môt số loại thân biến dạng:
Điền vào bảng sau:
Củng cố:
Hãy sắp xếp các loại củ sau theo đúng loại thân hay rễ biến dạng?
Thâ�n bi?n d?ng
R? bi?n d?ng
Dặn dò:
Đọc mục : "Em có biết"
Trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài ở SGK .
Chuẩn bị ôn tập kiểm tra 1 tiết.
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download bai18biendangcuathan.zip