Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử Bài 18 : Biến dạng của thân
Download Bài giảng Bài 18: Biến dạng của thân Bài 18 : Biến dạng của thân mien phi,tai lieu Bài 18 : Biến dạng của thân mien phi,bai giang Bài 18 : Biến dạng của thân mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 12/21/2007 1:35:23 PM
Filesize: 1.87 M
Download count: 1743
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
BàI 18: biến dạng của thân<br>Kiểm Tra bàI cũ<br> Câu hỏi: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3?. Mạch (1) gồm những tế bào sống, màng mỏng, có chức năng (2). Mạch (3) gồm những tế bào hóa gỗ dày, không có chất nguyên sinh, có chức năng (4).<br> <br> Trả lời: <br> Mạch rây gồm những tế bào sống, màng mỏng, có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ. Mạch gỗ gồm những tế bào hóa gỗ dày, không có chất nguyên sinh, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.<br> I. Quan sát và ghi lại thông tin về một số loại thân biến dạng.<br> Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng, khoai tây?. <br>Củ su hào<br> Cây nghệ Cây gừng<br>Củ khoai tây (mang các chồi)<br>Củ dong ta<br>Thân xương rồng<br> <br>Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng, khoai tây?.và tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân?<br>Trả lời: Chúng đều có chồi ngọn, chồi nách, lá<br> Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng, khoai tây? và tìm những đặc điểm giống nhau giữa chúng?<br> Trả lời: + Chúng đều có chồi ngọn, chồi nách, lá -> là thân.<br> + Phình to chứa chất dự trữ<br> Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng, khoai tây? và tìm những đặc điểm khác nhau giữa chúng?<br> <br>Củ dong ta Củ gừng<br> Trả lời: <br>+ Củ dong ta và củ gừng: hình dạng giống rễ.<br>+ Vị trí: dưới mặt đất -> thân rễ<br><br> <br> Trả lời: <br>+ Củ su hào: hình dạng to, tròn.<br>+ Vị trí: trên mặt đất -> thân củ<br><br> <br> Trả lời: <br>+ Củ su hào: hình dạng to, tròn.<br>+ Vị trí: dưới mặt đất -> thân củ<br><br> Nhận xét 1: Một số loại thân biến dạng làm chức năng khác của cây như: thân củ (su hào, khoai tây?) thân rễ (dong, gừng?) -> chứa chất dự trữ dùng khi cây ra hoa tạo quả<br> <br> <br> Quan sát thân, gai, chồi ngọn xương rồng và cho biết:<br>+ Thân chứa nhiều nước có tác dụng gì?<br>+ Sống trong điều kiện nào lá biến thành gai?<br>+ Cây xương rồng thường sống ở đâu?<br><br> Nhận xét 2: Một số cây như xương rồng, cành giao thường sống ở những nơi khô hạn -> thân của chúng dự trữ nước -> thân mọng nước<br>II. Đặc điểm, chức năng của một số loại thân biến dạng<br> H·y liÖt kª nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i th©n biÕn d¹ng mµ em biÕt vµo b¶ng d­íi ®©y:<br>Củng cố<br>Câu 1: Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây có thân rễ? A. Cây dong, cây su hào, cây chuối B. Cây nghệ, cây gừng, cây cỏ tranh C. Cây khoai tây, cây khoai lang, cây hành D. Cây cải củ, cây dong ta, cây cà rốt<br>Đáp án: Câu 1: b<br>Câu 2: Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây có thân mọng nước? A. Cây xương rồng, cây cành giao, cây thuốc bỏng B. Cây sống đời, cây húng chanh, cây táo C. Cây su hào, cây cải, cây ớt D. Cây rau muống, cây hoa hồng, cây hoa cúc<br>Đáp án: Câu 2: a<br>
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Bai 18.ppt