KÍNH CHÀO QUÝ PHỤ HUYNH HỌC SINH
KÍNH CHÀO QUÝ PHỤ HUNH HỌC SINH LỚP 10D4
NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH NGÀY 2/5/2020
Mục đích thông báo với cha mẹ học sinh kế hoạch học tập của con sau khi nghỉ dịch COVID 19
1. CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH
1. CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH
Đến trường
Trước khi đến trường
Kết thúc buổi học
2.KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Tách lớp thành 2 nhóm
2.KẾ HOẠCH DẠY HỌC
2.KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Tổ chức lớp: chia lớp thành 2, một học sáng, một học chiều
Thời khóa biểu:lớp sáng vào lớp 7h15
Thứ 2,4,6 học 4 tiết.
-Thứ 3,5,7 học 3 tiết
Thời khóa biểu:lớp chiều vào lớp 1h15
Thứ 2,4,6 học 4 tiết.
-Thứ 3,5,7 học 3 tiết
Chương trình dạy học
Đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT
Môn đã học trên truyền hình : ÔN TẬP VÀ DẠY TIẾP
Môn đã chưa dạy trên TH: dạy trực tiếp và online
Tiết sinh hoạt diễn ra trên TEAMS vào 8h các tối thứ 7
Kiểm tra đánh giá
Nội dung bài thi phù hợp
Giảm các đầu điểm
3. ĐÁNH GIÁ HỌC TRỰC TUYẾN
4. KẾT HỢP MẬT THIẾT PHỤ HUYNH VÀ GIÁO VIÊN
Nhắc nhở con việc chuẩn bị đồ dung tư trang cá nhân khi đi học (SÁCH, VỞ, KHẨU TRANG, BÌNH NƯỚC)
Yêu cầu con kiểm tra thân nhiệt trước khi đi học
Gọi ngay cho GVCN khi con có biểu hiện ốm sốt nghi ngờ mắc covid
Thường xuyên nhắc nhở con cần tự giác phòng tránh bệnh khi đến trường (thông qua nội quy)
Nhắc nhở con tự giác học và làm bài tập, bài thi online
Khi cần hỗ trợ gọi ngay cho giáo viên CN
Thường xuyên kiểm tra tin nhắn trên hệ thống thư điện tử
5. CÔNG TÁC TỪ THIỆN
Ý KIẾN PHỤ HUYNH