Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử Bài 31, Vấn đề phát triển thương mại và du lịch
Download Bài giảng Địa lý 12 Bài 31, Vấn đề phát triển thương mại và du lịch mien phi,tai lieu Bài 31, Vấn đề phát triển thương mại và du lịch mien phi,bai giang Bài 31, Vấn đề phát triển thương mại và du lịch mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 3/17/2009 7:41:54 PM
Filesize: 8.75 M
Download count: 262
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
THPT Buôn Ma Thuột Nguyễn Nhân
VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
Thương mại
a. Nội thương
b. Ngoại thương
Du lịch
Tài nguyên du lịch
Tình hình phát triển
Các trung tâm du lịch chủ yếu
VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
Hình 31.1. Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế (%)
Thương mại
a. Nội thương
Thương mại
a. Nội thương
Cả nước đã hình thành thị trường thống nhất, hàng hoá phong phú, đa dạng.
Nội thương đã thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.
53,4
49,6
50,4
59,9
40,1
50,4
49,6
53,1
46,9
Nhập khẩu
Xuất khẩu
0
20
40
60
80
46,6
1990
1992
1995
1999
2005
Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005(%)
b. Ngoại thương:

Thương mại
1. Thương mại
b. Ngoại thương:
Thị trường buôn bán ngày càng đựơc mở rộng theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá.

1990
1992
1994
1998
2005
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Tỉ USD
1996
2000
2,8
2,4
2,5
2,6
4,1
5,8
7,3
11,1
11,5
9,4
14,5
15,6
36,8
32,4
Nhập khÈu
Xuất khÈu
Năm
Giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 1990 – 2005

Kim ngạch nhập khẩu tăng lên khá mạnh, phản ánh sự phục hồi và phát triển của sản xuất và tiêu dùng cũng như đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
b. Ngoại thương:

Thương mại
Thị trường xuất khẩu lớn nhất hiện nay là Mĩ, tiếp đến là Nhật Bản, Trung Quốc.
Các thị trường nhập khẩu chủ yếu là: khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Châu Âu.
Các mặt hàng xuất khẩu: hàng CN nặng , khoáng sản, CN nhẹ và tiểu thủ CN, nông, lâm, thuỷ sản.
Các mặt hàng nhập khẩu: nguyên liệu, tư liệu sản xuất và một phần nhỏ là hàng tiêu dùng.


b. Ngoại thương:

Thương mại
Câu chuyện du lịch
Ngày xửa ngày xưa. Khi Bill Gates lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Ông ta cần người giới thiệu về Việt Nam. Giả sử nhóm em là hướng dẫn viên du lịch, các em sẽ giới thiệu như thế nào về đất nước - con người Việt Nam.
Gợi ý:
Nêu được các tài nguyên du lịch nổi bật ở Việt Nam.
Khái quát về tình hình phát triển và các trung tâm du lịch chủ yếu.
Căn cứ vào các nội dung trong sách giáo khoa, átlát.
Mỗi nhóm có 5 phút để thảo luận và viết dàn ý trình bày.
Có thể sử dụng người trong nhóm để minh hoạ.
Có thể sử dụng hình ảnh mẫu.
Thời gian trình bày phần giới thiệu là 60 giây.Du lịch
Khách nội địa
Khách quốc tế
Doanh thu từ du lịch
Nghìn tỉ đồng
Triệu lượt người
Hình 36.1 Số lượt khách và doanh thu từ du lịch của nước ta
1,5
0,3
0,8
5,5
1,4
8.0
10
14
30,3
17
8,5
9,6
11,2
16
3,5
2,1
1,5
1,7
Triệu lượt khách
Nghìn tỉ đồng
2. Du lịch
b. Tình hình phát triển:

Ngành du lịch nước ta đã hình thành từ những năm 60 của thế kỉ XX. Nhưng chỉ thật sự phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 đến nay nhờ chính sách Đổi mới của Nhà nước.

Từ năm 1991 đến 2005, số lượt khách và doanh thu từ du lịch của nước ta tăng nhanh.
2. Du lịch

c. Các trung tâm du lịch chủ yếu:

Các trung tâm du lịch lớn nhất nước ta: Hà Nội, tp. Hồ Chí Minh, Huế – Đà Nẵng .


- Ngoài ra, còn một số trung tâm du lịch quan trọng khác như Hạ Long, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ...
Nhà đày Buôn Ma Thuột
Bài tập về nhà
Bài tập 1 trang 143.
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Bi31.ppt