TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU

CÔNG NGHỆ 7
GV: NGÔ THỊ THÚY HƯỜNG
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nêu các phương pháp chọn giống vật nuôi?
Phương pháp chọn giống vật nuôi
Chọn lọc hàng loạt:
- Dựa vào các tiêu chuẩn đã được định trước.
- Căn cứ vào sức sản xuất của từng vật nuôi để lựa chọn từ trong đàn vật nuôi những cá thể tốt nhất làm giống.
Kiểm tra năng xuất:
Được nuôi dưỡng trong cùng một điều kiện “chuẩn”, cùng một thời gian rồi dựa vào kết quả đạt được đem so sánh với những tiêu chuẩn đã định trước để lựa chọn những con tốt nhất giữ lại làm giống…
CẤU TRÚC NỘI DUNG
Tiết 29- Bài 34:
Nhân giống vật nuôi
I. Chọn phối
1. Thế nào là chọn phối ?
Tiết 29- Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
* Hãy quan sát các hình ảnh sau:
I. Chọn phối
1. Thế nào là chọn phối ?
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
? Từ 2 ví dụ em hãy cho biết thế nào là chọn phối.
I. Chọn phối
1. Thế nào là chọn phối ?
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
? Theo em mục đích của chọn phối là gì.
Em hãy quan sát các hình sau:
Lợn Móng Cái (đực)
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
I. Chọn phối
1. Thế nào là chọn phối
2. Các phương pháp chọn phối
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
Lợn Móng Cái (đực)
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
I. Chọn phối
1. Thế nào là chọn phối
2. Các phương pháp chọn phối
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
? Từ 2 ví dụ em hãy cho biết có mấy phương pháp chọn phối.
I. Chọn phối
1. Thế nào là chọn phối
2. Các phương pháp chọn phối
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
Chọn phối
khác giống
Chọn phối
cùng giống
Lợn Móng Cái (đực)
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
I. Chọn phối
1. Thế nào là chọn phối
2. Các phương pháp chọn phối
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
Chọn phối
khác giống
Chọn phối
cùng giống
? Mục đích của 2 phương pháp chọn phối là gì.
Lợn Móng Cái (đực)
Ví dụ 1:
I. Chọn phối
1. Thế nào là chọn phối
2. Các phương pháp chọn phối
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
Chọn phối cùng giống
Ví dụ 2:
I. Chọn phối
1. Thế nào là chọn phối
2. Các phương pháp chọn phối
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
Chọn phối khác giống
Là chọn ghép con đực với con cái khác giống nhau.
Nhân lên một giống tốt
Tạo được thế hệ con có nhiều
đặc điểm tốt từ bố mẹ chúng.
Ghép gà trống Lơgo với
gà mái Lơgo.
Ghép gà trống Rốt với gà mái Ri.
Là chọn ghép con đực và con cái trong cùng giống đó.
PHIẾU HỌC TẬP
Thảo luận nhóm
I. Chọn phối
1. Thế nào là chọn phối
2. Các phương pháp chọn phối
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
Có 2 phương pháp
- Chọn phối cùng giống:
+ Ghép con đực và con cái trong cùng giống.
+ Cho ra thế hệ sau cùng giống bố, mẹ.
- Chọn phối khác giống:
+ Ghép đôi con đực và con cái khác giống.
+ Tạo ra thế hệ lai có đặc tính tốt từ bố, mẹ.
Chọn phối
Thế nào là chọn phối
2. Các phương pháp chọn phối
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
Em hãy quan sát các hình sau đây:
II. Nhân giống thuần chủng
I. Chọn phối
1. Nhân giống thuần chủng
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
Em hãy quan sát các hình sau đây:
II. Nhân giống thuần chủng
I. Chọn phối
1. Nhân giống thuần chủng
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
II. Nhân giống thuần chủng
I. Chọn phối
1. Nhân giống thuần chủng
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
Em hãy cho biết những ví dụ nào là nhân giống thuần chủng. Vì sao?
II. Nhân giống thuần chủng
I. Chọn phối
1. Nhân giống thuần chủng
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
Em hãy cho biết nhân giống thuần chủng là gi?
II. Nhân giống thuần chủng
I. Chọn phối
1. Nhân giống thuần chủng
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
? Mục đích của nhân giống thuần chủng là gì.
Em hãy đánh dấu (X) vào các phương pháp nhân giống sao cho phù hợp.
X
X
X
X
X
I. Chọn phối
II. Nhân giống thuần chủng
1. Nhân giống thuần chủng là gì?
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
- Có mục đích rõ ràng.
Chọn được nhiều cá thể đực cái cùng giống tham gia.
Quản lí giống chặt chẽ, tránh giao phối cận huyết.
- Chăm sóc, chọn lọc thế hệ con.
I. Chọn phối
1. Thế nào là chọn phối
2. Các phương pháp chọn phối
II. Nhân giống thuần chủng
1. Nhân giống thuần chủng là gì?
2.Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả ?
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Tiết 29 - Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
Chọn giống.
Chọn giống thuần chủng.
Lai tạo giống.
Chọn phối.
Câu 1: Chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản nhằm tăng số lượng cá thể gọi là?
Câu 2: Muốn có giống gà Rốt- Ri vừa có khả năng thích nghi tốt, lại có sức sản xuất cao người ta phải làm thế nào?
Chọn phối gà trống Rốt với gà mái Rốt.
Chọn phối gà trống Rốt với gà mái Ri.
Chọn phối gà trống Ri với gà mái Ri.
Cả A và C.
Câu 3: Muốn đàn vật nuôi tăng nhanh số lượng, giữ vững và hoàn thiện các đặc tính tốt của giống ta dùng phương pháp…
Chọn lọc gia đình.
Chọn lọc hàng loạt.
Nhân giống thuần chủng.
Lai tạo giống.
Câu 4: Muốn nhân giống thuần chủng đạt kết quả ta phải làm thế nào?
Phải xác định rõ mục đích.
Chọn phối tốt, tránh giao phối cận huyết.
Chọn lọc và nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi.
Cả A, B, C đều đúng.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học bài, trả lời các câu hỏi Sgk Tr 92.
Đọc trước bài Thực hành NHẬN BIẾT VÀ CHỌN MỘT SỐ GIỐNG GÀ QUA QUAN SÁT NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC CÁC CHIỀU SGK Tr 93.
chúc các thầy cô mạnh khoẻ
chúc các em học tập tốt