Trường THCS Quang Trung
Chào mừng các Thầy Cô giáo về dự giờ thăm lớp 8C3
Kiểm tra bài cũ:

Nêu tính chất hoá học và ứng dụng của khí hiđro.Tại sao phải thử độ tinh khiết của hiđro trước khi đốt?
Tiết 52: Bài Thực hành 5
Điều chế - Thu khí hiđro
và thử tính chất của khí hiđro.
HÓA HỌC 8
Bài thực hành gồm những thí nghiệm nào? Mục đích của bài thực hành?

Bảng tường trình thực hành. Bài thực hành số 5
Điều chế Hiđro từ axit clohiđric và Kẽm. Đốt cháy khí hiđro trong không khí.
- Cho vào ống nghiệm 3-4 viên kẽm, cho tiếp vào ống nghiệm 2ml dd HCl. Đậy ống nghiệm. Sau đó đưa que đóm vào đầu ống dẫn khí.
Thu khí hiđro bằng cách đẩy không khí
- �p một ống nghiệm s?ch lên đầu ống dẫn khí hiđro sinh ra. Giữ cho ống nghiệm đứng thẳng, miệng ống úp xuống dưới, đưa miệng ống nghiệm lại gần sát ngọn lửa đèn cồn.
Hiđro khử Đồng (II) ôxit.
- Lắp vào đầu ống dẫn khí hiđro sinh ra một ống dẫn thuỷ tinh hình chữ Z có chứa một lượng nhỏ CuO.tiếp đó đun nóng ở chỗ có CuO bằng ngọn lửa đèn cồn.
1
2
3
Các nhóm hoàn thành bản tường trình
thí nghiệm, báo cáo thí nghiệm với GV.
Bảng tường trình thực hành. Bài thực hành số 5
Điều chế Hiđro từ axit clohiđric và Kẽm. Đốt cháy khí hiđro trong không khí.
- Cho vào ống nghiệm 3-4 viên kẽm, cho tiếp vào ống nghiệm 2ml dd HCl. Đậy ống nghiệm. Sau đó đưa que đóm vào đầu ống dẫn khí.
Thu khí hiđro bằng cách đẩy không khí

- Úp mét èng nghiÖm sạch lªn ®Çu èng dÉn khÝ hi®ro sinh ra. Sau 1 phót, gi÷ cho èng nghiÖm ®øng th¼ng, miÖng èng óp xuèng d­íi, ®­a miÖng èng nghiÖm l¹i gÇn s¸t ngän löa ®Ìn cån.
Hiđro khử Đồng (II) ôxit.
- Lắp vào đầu ống dẫn khí hiđro sinh ra một ống dẫn thuỷ tinh hình chữ Z có chứa một lượng nhỏ CuO.tiếp đó đun nóng ở chỗ có CuO bằng ngọn lửa đèn cồn.
1
2
3
có bọt khí thoát ra trên bề mặt hạt kẽm rồi thoát ra khỏi chất lỏng, miếng kẽm tan dần.
Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí thấy khí thoát ra cháy cho ngọn lửa màu xanh nhạt  khí hiđro.PTHH:
Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2
có tiếng nổ nhỏ phát ra do hiđro thu được chưa tinh khiết.
PTHH xảy ra:
to
2H2 + O2  2H2O
CuO (bột màu đen) sau phản ứng chuyển sang màu đỏ.
Có hơi nước xuất hiện trên thành ống nghiệm Z. PTHH xảy ra:
H2 + CuO  Cu + H2O
đỏ
đen
3 điểm
3 điểm
4
điểm
Kết luận về tính chất của hiđro?
Người ta vận dụng tính chất vật lí của Hiđrô trong lĩnh vực nào?


Ứng dụng của phản ứng Hiđro khử đồng (II) ôxit.
Dặn dò: đọc trước nội dung bài 36: Nước.
Các nhóm vệ sinh dụng cụ thí nghiệm, phòng thí nghiệm.
Bài học kết thúc
Chúc thầy cô sức khoẻ
Chúc các em học tốt