Phòng giáo dục đào tạo huyện Bình Xuyên
Trường tiểu học Bá Hiến A
Bài Giảng
Môn : ĐẠO ĐỨC
Người thực hiện: H? Th? Trinh
Lớp 2C nhiệt liệt chào mừng các
thầy giáo, cô giáo .
Đạo đức
Củng cố kiến thức
Sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho nhà cửa thêm sạch, đẹp và khi sử dụng thì không phải mất công tìm kiếm. Người sống gọn gàng ngăn nắp luôn được mọi người yêu mến.
Sống gọn gàng ngăn nắp có lợi gì?
a) Em có nhận xét gì về việc làm của bạn trong tranh?
b)Em hãy đoán xem mẹ bạn nghĩ gì?
Bài tập 1
Trần Đăng Khoa
* B�i t?p 2: Phõn tớch b�i tho Khi m? v?ng nh� .
Thảo luận nhóm
1/ Bạn nhỏ đã làm gì khi mẹ vắng nhà?

2/ Việc làm của bạn nhỏ muốn thể hiện tình cảm gì đối với mẹ?

3/ Em hãy đoán xem mẹ bạn nghĩ gì khi thấy những việc bạn đã làm?
Đạo đức
Bài 4: Chăm làm việc nhà ( tiết 1)
Khi mẹ vắng nhà
Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai
Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo
Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm
Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn
Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổng.

Sớm mẹ về, thấy khoai đã chín
Buổi mẹ về, gạo đã trắng tinh
Trưa mẹ về, cơm dẻo và ngon
Chiều mẹ về, cỏ đã quang vườn
Tối mẹ về, cổng nhà sạch sẽ
Mẹ bảo em: Dạo này ngoan thế!

Không mẹ ơi! Con đã ngoan đâu
Áo mẹ mưa bạc màu
Dầu mẹ nắng cháy tóc
Mẹ ngày đêm khó nhọc
Con chưa ngoan, chưa ngoan!

* Bài tập 2: Phân tích bài thơ Khi mẹ vắng nhà .
Bạn nhỏ đã làm gì khi mẹ vắng nhà?
Luộc khoai, giã gạo,
thổi cơm, nhổ cỏ,
quét sân và quét cổng
Đạo đức
Bài 4: Chăm làm việc nhà ( tiết 1)
Khi mẹ vắng nhà
Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai
Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo
Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm
Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn
Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổng.

Sớm mẹ về, thấy khoai đã chín
Buổi mẹ về, gạo đã trắng tinh
Trưa mẹ về, cơm dẻo và ngon
Chiều mẹ về, cỏ đã quang vườn
Tối mẹ về, cổng nhà sạch sẽ
Mẹ bảo em: Dạo này ngoan thế!

Không mẹ ơi! Con đã ngoan đâu
Áo mẹ mưa bạc màu
Dầu mẹ nắng cháy tóc
Mẹ ngày đêm khó nhọc
Con chưa ngoan, chưa ngoan!
Trần Đăng Khoa
* Bài tập 2: Phân tích bài thơ Khi mẹ vắng nhà .
Đạo đức
Bài 4: Chăm làm việc nhà ( tiết 1)
Việc làm của bạn nhỏ thể hiện tình cảm như thế nào đối với mẹ?
Bạn nhỏ rất yêu thương mẹ.
Khi m? v?ng nh�
Khi m? v?ng nh�, em lu?c khoai
Khi m? v?ng nh�, em cựng ch? gió g?o
Khi m? v?ng nh�, em th?i com
Khi m? v?ng nh�, em nh? c? vu?n
Khi m? v?ng nh�, em quột sõn v� quột c?ng.

S?m m? v?, th?y khoai dó chớn
Bu?i m? v?, g?o dó tr?ng tinh
Trua m? v?, com d?o v� ngon
Chi?u m? v?, c? dó quang vu?n
T?i m? v?, c?ng nh� s?ch s?
M? b?o em: D?o n�y ngoan th?!

Khụng m? oi! Con dó ngoan dõu
�o m? mua b?c m�u
D?u m? n?ng chỏy túc
M? ng�y dờm khú nh?c
Con chua ngoan, chua ngoan!
Tr?n Dang Khoa
Mẹ rất vui và nghĩ bạn nhỏ là người con ngoan.
Khi mẹ vắng nhà
Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai
Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo
Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm
Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn
Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổng.

Sớm mẹ về, thấy khoai đã chín
Buổi mẹ về, gạo đã trắng tinh
Trưa mẹ về, cơm dẻo và ngon
Chiều mẹ về, cỏ đã quang vườn
Tối mẹ về, cổng nhà sạch sẽ
Mẹ bảo em: Dạo này ngoan thế!

Không mẹ ơi! Con đã ngoan đâu
Áo mẹ mưa bạc màu
Dầu mẹ nắng cháy tóc
Mẹ ngày đêm khó nhọc
Con chưa ngoan, chưa ngoan!
Trần Đăng Khoa
Em hãy đoán xem mẹ bạn nhỏ nghĩ gì khi thấy những việc bạn đã làm?
Đọc bài thơ:
Đạo đức
Bài 4: Chăm làm việc nhà ( tiết 1)
Bài tập 2: Phân tích bài thơ Khi mẹ vắng nhà
Kết luận: Bạn nhỏ làm các việc nhà vì bạn thương mẹ, muốn chia sẻ nỗi vất vả với mẹ .Việc làm của bạn mang lại niềm vui và sự hài lòng cho mẹ. Chăm làm việc nhà là một đức tính tốt mà chúng ta nên học tập.
Đạo đức
Bài 4: Chăm làm việc nhà ( tiết 1)
Bài tập 3: a/ Bạn Đang làm gì?
Thảo luận nhóm
Hãy ghi tên việc nhà mà các bạn nhỏ trong mỗi tranh đang làm.
Tranh 1
Tranh 2
Tranh 3
Tranh 4
Tranh 5
Tranh 6

Tranh 1: Cất quần áo
Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
Tranh 2: Tưới cây, tưới hoa
Tranh 3: Cho gà ăn
Tranh 4: Nhặt rau
Tranh 5 : Rửa ấm chén
Tranh 6: Lau bàn ghế
Em có thể làm được những việc nào trong các việc trên?
Thứ ba ngày 8 tháng 10 năm 2019
Đạo đức
Bài 4: CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết 1)

Chúng ta nên làm những công việc nhà phù hợp với khả năng.
Đạo đức
Bài 4: Chăm làm việc nhà ( tiết 1)
Bài tập 3: b/ Điều này đúng hay sai?
Hãy đánh dấu + vào ô trước những ý kiến mà em tán thành.
a) Lan quét sân, quét nhà giúp mẹ.
b) Hoa được mẹ phân công rửa ấm chén, nhưng Hoa chỉ làm khi mẹ nhắc nhở.
c) Tùng chỉ làm việc nhà khi mẹ hứa thưởng tiền hoặc hứa cho đi chơi.
d) Tuấn trông em bé cho mẹ nấu cơm.
e) Kiên thường nhờ chị làm hộ việc nhà.
+
+
+
đ) Ngày nghỉ, Mai giúp mẹ nhổ cỏ, bắt sâu cho vườn rau.
Đạo đức
Bài 4: Chăm làm việc nhà ( tiết 1)
Bài tập 3: Điều này đúng hay sai?
Kết luận : Tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng là quyền và bổn phận của trẻ em, là thể hiện tình yêu thương đối với ông bà, cha mẹ.
GDBVMT: Chăm làm việc nhà phù hợp với lứa tuổi và khả năng như quét dọn nhà cửa, sân vườn, rửa ầm chén, chăm sóc cây trồng, vật nuôi….trong gia đình là góp phần làm sạch đẹp môi trường.
Ghi nhớ
Trẻ em có bổn phận giúp đỡ gia đình làm những công việc vừa sức.
Đạo đức
Bài 4: Chăm làm việc nhà ( tiết 1)
TRÒ CHƠI “ Rung chung vàng”
Việc làm nào thể hiện chăm làm việc nhà?
Bỏ đi chơi
B. Giúp mẹ cho gà ăn
C. Nhờ bạn giúp mình làm
D. Làm một ít rồi bỏ dở


B
0
1
2
3
4
5
HẾT GIỜ
Khi tham gia làm việc nhà thì làm như thế nào?
Phù hợp với khả năng
B. Làm việc nặng
C. Chỉ làm một nửa rồi bỏ
D. Đó là việc của người lớn


A
0
1
2
3
4
5
HẾT GIỜ
Khi đang làm việc nhà, bạn rủ đi chơi. Em sẽ?
Bỏ đi chơi với bạn
B. Nhờ người khác làm hộ
C. Làm xong mới đi chơi
D. Bỏ đó, đi chơi xong về làm


C
0
1
2
3
4
5
HẾT GIỜ
DẶN DÒ:
- Thực hiện những điều đã học, tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng.
- Chuẩn bị tiết 2
NHẬN XÉT TIẾT HỌC
Thứ ba, ngày 8 tháng 10 năm 2019
Đạo đức
Bài 4: Chăm làm việc nhà ( tiết 1)

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE
HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT.
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI !
GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
XIN KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHỎE