Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán
Download Bài giảng Bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán mien phi,tai lieu Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán mien phi,bai giang Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 6/14/2013 1:26:34 PM
Filesize: 2.34 M
Download count: 92
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
PHÒNG GD – ĐT THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

Giáo viên: Đỗ Tế Thế
Tổ: Toán – Lý – KT - Tin
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi 1: Để nhập hàm vào trong ô tính em thực hiện những bước nào?
TRẢ LỜI:

B1. Chọn ô cần nhập hàm
B2. Gõ dấu =
B3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
B4. Nhấn phím Enter.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi 2: Em hãy nêu tên hàm, tác dụng và cú pháp của hàm tính tổng?
TRẢ LỜI:

* Tên hàm: SUM
* Tác dụng: Tính tổng một dãy các số
* Cú pháp: =SUM(a,b,c,…)
Trong đó:
+ Các biến a,b,c… đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính.
+ Số lượng các biến là không hạn chế.
Hàm trong chương trình bảng tính:
1
Cách sử dụng hàm:
2
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
Tiết 18 - Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (t.t)
Phân nhóm học tập
+ Nhóm 1, 4: Tìm hiểu hàm tính trung bình cộng
+ Nhóm 2, 5: Tìm hiểu hàm xác định giá trị lớn nhất
+ Nhóm 3, 6: Tìm hiểu hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Thời gian hoạt động nhóm là 5 phút.
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
Ta lần lượt cộng từng điểm của từng học sinh rồi chia cho tổng số môn học
b) Hàm tính trung bình cộng
Làm thế nào để tính điểm trung bình của từng học sinh?
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
 Tên hàm: AVERAGE
 Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c...)
Trong đó:
- Các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính.
- Số lượng các biến là không hạn chế
Ví dụ 1: Tính trung bình cộng
7.8333
b) Hàm tính trung bình cộng
=AVERAGE(7,6,6,9,9,10)

= AVERAGE(C4,D4,E4,F4,G4,H4)
=AVERAGE(C4:H4)
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
b) Hàm tính trung bình cộng
Tương tự như hàm tính tổng SUM, hàm AVERAGE cũng cho phép sử dụng kết hợp các số và địa chỉ ô tính cũng như địa chỉ các khối trong công thức tính

Ví dụ 2: Giả sử A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27 và 2
Em hãy lập công thức để tính TBC của khối A1:A4, A1 và 9
=AVERAGE(A1:A4,A1,9)
Cho kết quả là (10+7+9+27+10+9)/6=12
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
Hãy tìm giá trị lớn nhất điểm từng môn, tổng điểm và điểm trung bình của các học sinh?
Ta lần lượt so sánh các điểm của học sinh trong cùng một cột để tìm ra giá trị lớn nhất
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
 Tên hàm: MAX
 Cú pháp: =MAX(a,b,c...)
Trong đó:
- Các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính.
- Số lượng các biến là không hạn chế
Ví dụ 1: Xác định giá trị lớn nhất cho các cột điểm

= MAX(7,8,9,6,7,8)

=MAX (C4,C5,C6,C7,C8,C9)


= MAX (C4:C9)

SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
Ví dụ 2 : Giả sử khối B1:B4 lần lượt chứa các số 15, 24, 84 và 58
Em hãy lập công thức để xác định giá trị lớn nhất của ô B1, B3 và 25
=MAX(B1,B3,3)
Cho kết quả là 84
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Hãy tìm giá trị nhỏ nhất điểm từng môn, tổng điểm và điểm trung bình của các học sinh?
Ta lần lượt so sánh các điểm của học sinh trong cùng một cột để tìm ra giá trị nhỏ nhất
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
 Tên hàm: MIN
 Cú pháp: =MIN(a,b,c...)
Trong đó:
- Các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính.
- Số lượng các biến là không hạn chế
Ví dụ: Xác định giá trị nhỏ nhất cho các cột điểm
=MIN(7,8,9,6,7,8)
=MIN(C4,C5,C6,C7,C8,C9)
=MIN (C4:C9)
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Ví dụ 2 : Giả sử khối B1:B4 lần lượt chứa các số 15, 24, 84 và 58
Em hãy lập công thức để xác định giá trị nhỏ nhất của ô B1, B3 và 3
=MIN(B1,B4,25)
Cho kết quả là 15
CỦNG CỐ
* Hàm tính trung bình cộng:
Tên hàm: AVERAGE
Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c,…)
Tác dụng: Tính TBC của một dãy các số.
Tiết 18 - Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
* Hàm xác định giá trị lớn nhất:
Tên hàm: MAX
Cú pháp: =MAX(a,b,c,…)
Tác dụng: Xác định giá trị lớn nhất của một dãy các số.
CỦNG CỐ
Tiết 18 - Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
* Hàm xác định giá trị nhỏ nhất:
Tên hàm: MIN
Cú pháp: =MIN(a,b,c,…)
Tác dụng: Xác định giá trị nhỏ nhất của một dãy các số.
KQ
? Cỏch nh?p h�m n�o sau dõy khụng dỳng?
Tổ 1:
Tổ 2:
Tổ 3:
Tổ 4:

Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?
Chọn công thức và kết quả đúng nếu
tính tổng của khối A1:C3
Công thức nào cho kết quả sai khi tính trung bình cộng của tất cả các giá trị trong khối A1:B3

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Xem và học lại nội dung bài học.
Làm bài tập 1, 2, 3 trong SGK (trang 31).
Đọc bài đọc thêm 2: Sự kì diệu của số Pi.
Xem trước bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em.
Cảm ơn
quý thầy giáo,
cô giáo
đã về dự
tiết học
hôm nay!
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download THAO_GIANG_BAI_4_SU_DUNG_CAC_HAM_DE_TINH_TOAN_.zip