Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
Download Bài giảng Tin học 7 Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán mien phi,tai lieu Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán mien phi,bai giang Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 11/12/2015 9:23:37 PM
Filesize: 3.56 M
Download count: 22
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ THAM DỰ THAO GIẢNG
LỚP 7A
Trường Chu Văn An
GV: Trương Thị Như Mây
Môn Tin hoc 7
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tiết 17: Bài 4
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
NỘI DUNG BÀI HỌC
3. Một số hàm thông dụng
2. Cách sử dụng hàm
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Tiết 17 Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
1. Hàm trong chương trình bảng tính:
=(3+10+2)/3
=(A1+A2+A3)/3
=Average(3,10,2)
=Average(A1,A2,A3)
=Average(A1:A3)
Vậy hàm là gì?
Tiết 17 Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
1. Hàm trong chương trình bảng tính:
Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.

Sử dụng hàm để làm gì
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
Tính toán với hàm có lợi ích gì ?
Sử dụng hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Tiết 17 Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
2. Cách sử dụng hàm:
Nhắc lại các bước nhập công thức vào ô ?
Em hãy nêu các bước nhập hàm vào ô tính ?
Tiết 17 Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
2. Cách sử dụng hàm:
bước 1: Chọn ô cần nhâp hàm
bước 3: Gõ hàm theo đúng cú pháp
bước 4: Nhấn Enter
bước 2: Gõ dấu =
Tiết 17 Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
2. Cách sử dụng hàm:
Các bước nhập hàm vào ô tính
Bước 1:Chọn ô cần nhập
Bước 2: Gõ dấu =
Bước 3:Nhập hàm theo đúng cú pháp
Bước 4: Nhấn Enter.
Lưu ý: khi nhập hàm vào một ô tính, giống như với công thức, dấu = ở đầu là kí tự bắt buộc.
Tiết 17 Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
2. Cách sử dụng hàm:
Tiết 17 Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
47
3. Một số hàm thông dụng:
Ví dụ : Trong Excel, có 3 số 15, 24, 45. Để tính
tổng 3 số vừa cho thì sử dụng công thức như thế nào để tính toán?

=15+24+45
Kết quả: 84
Tiết 17 Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
47
3. Một số hàm thông dụng :
Ngoài cách dùng công thức thông thường để tính tổng 3 số vừa cho, thì chúng ta cũng có thể dùng hàm SUM để tính tổng.

=sum(15,24,45)
Kết quả: 84
Tiết 17 Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
47
3. Một số hàm thông dụng:
a) Hàm tính tổng
Em hãy nêu cú pháp của hàm tính tổng?
Tiết 17 Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
47
3. Một số hàm thông dụng:
a) Hàm tính tổng
Cú pháp: =SUM(a,b,c…)
Em hãy nêu ý nghĩa từng thành phần trong hàm tính tổng ?
Trong đó:
+Tên hàm là SUM
+ Tên hàm không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
+ a,b,c là các biến, cách nhau bởi dấu phẩy.
+ Các biến có thể là số, địa chỉ ô hay địa chỉ khối . Số lượng các biến là không hạn chế.
Tiết 17 Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Ví dụ 1: Tính tổng ba số 15,3,2. ?
47
a) Hàm tính tổng
3. Một số hàm thông dụng :
= SUM(15,3,2)
Kết quả là bao nhiêu?
Kết quả là 20
? Nhận xét về các biến được sử dụng trong hàm.
: Biến là các số
Tiết 17 Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
47
a) Hàm tính tổng
3. Một số hàm thông dụng:
Ví dụ 2: Giả sử A1 chứa số 2, ô B1 chứa số 6
Khi đó:
=SUM(A1,B1)
Kết quả là bao nhiêu?
Kết quả 8
? Nhận xét về các biến được sử dụng trong hàm.
: Biến là địa chỉ
Hoặc
=SUM(A1,B1,12)
Kết quả là bao nhiêu?
Kết quả 20
? Nhận xét về các biến được sử dụng trong hàm.
: Biến kết hợp địa chỉ và số
Tiết 17 Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
47
a) Hàm tính tổng
3. Một số hàm thông dụng :
Ví dụ 3: Tính tổng khối A1:A3 lần lược chứa các số 3,3,4.
=sum(A1:A3)
Kết quả là bao nhiêu?
Kết quả 10
? Nhận xét về các biến được sử dụng trong hàm.
: Biến là địa chỉ khối
CỦNG CỐ
Bài 1: Cách nhập hàm nào sau đây không đúng, vì sao?
- Sai, vì thiếu dấu “=”
- Sai, vì các biến được đặt cách nhau bởi dấu chấm phẩy
- Sai, vì các biến được đặt trong cặp dấu ngoặc vuông
- Sai, trong hàm có chứa dấu cách.
Bài tập 2.
Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4, 3. Em hãy cho biết kết quả của các hàm sau:
Tiết 17 Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
-1
2
-6
1
3
4
Tiết 17 Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
c. =sum(A1:C3)  24
b. =sum(A1,C3)  24
a. =sum(A1,C3)  0
d. =sum(A1,A3,B2,C1,C3)  0
Bài tập 3: Chọn hàm và kết quả đúng nếu tính tổng của khối A1:C3
10
9
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ghi nhớ hàm trong chương trình bảng tính và cách sử dụng hàm
Làm các bài tập: 1, 2 SGK – trang 29
10
9
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Xem trước các hàm :
Hàm tính trung bình cộng (AVERAGE)
+ Cú pháp, chức năng AVERAGE?
+ Ý nghĩa từng thành phần trong hàm AVERAGE?
10
9
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Xem trước các hàm :
Hàm xác định giá trị lớn nhất (MAX)
+ Cú pháp, chức năng hàm Max ?
+ Ý nghĩa từng thành phần trong hàm Max?
10
9
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Xem trước các hàm :
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất (Min)?
+ Cú pháp, chức năng hàm Min?
+ Ý nghĩa từng thành phần trong hàm Min
Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các em học tốt
10
9
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Tin_7__Bai_4__Su_dung_cac_ham_de_tinh_toan.rar