TRƯỜNG TIỂU HỌC SEN CHIỂU
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
MÔN : THỦ CÔNG
LỚP : 2A
Giáo viên : Phùng Hồng Nhật.
Kiểm tra bài cũ.
Nêu các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui ?
Câu hỏi :
Bước 1 : Gấp 3 nếp gấp cách đều.
Bước 2 : Gấp tạo thân và mũi thuyền.
Bước 3 : Tạo thuyền phẳng đáy có mui.
Thứ sáu ngày 7 tháng 11 năm 2014
Thủ công

Gấp thuyền phẳng đáy có mui (tiết 1)
Hình ảnh thuyền phẳng đáy có mui.
Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét.

Mẫu thuyền phẳng đáy có mui.
Con có nhận xét gì về màu sắc của thuyền mẫu ?
Thuyền mẫu có màu đỏ.
Hai bên mạn thuyền và đáy thuyền mẫu như thế nào ?
Hai bên mạn thuyền hướng về hai phía,
đáy thuyền phẳng .
Thuyền phẳng đáy có mui và
thuyền phẳng đáy không mui có điểm gì
giống và khác nhau ?

Có mui.
Không mui.
Giống nhau: về hình dáng của thân thuyền, đáy thuyền,
mũi thuyền và các nếp gấp.
Khác nhau: một loại có mui ở hai đầu và một loại không có mui.
CÁC BƯỚC GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI.
Bước 1: Gấp tạo mui thuyền.
Bước 2: Gấp 3 nếp gấp cách đều.
Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền.
Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui.
Hoạt động 2 :
Giáo viên hướng dẫn mẫu.
Bước 1: Gấp tạo mui thuyền.
Hình 1.
Hình 2.

Lưu ý:

Mỗi bước gấp cần miết mạnh đường mới gấp
cho phẳng, thẳng.
Các bước gấp tiếp theo thực hiện tương tự
như các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui.
Bước 2: Gấp tạo 3 nếp gấp cách đều.
Hình 3.
Hình 4.
Hình 5.
Bước 3 : Gấp tạo thân và mũi thuyền.
Hình 6.
Hình 7.
Hình 8.
Hình 9.
Hình 10.
Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui.
Hình 11.
Hình 12.
Hình 13.
CÁC BƯỚC GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI.
Bước 1: Gấp tạo mui thuyền.
Bước 2: Gấp 3 nếp gấp cách đều.
Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền.
Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui.
III, Củng cố, dặn dò.
Về nhà tập gấp lại thuyền phẳng đáy có mui.
Chuẩn bị giấy màu, bút chì màu để tiết sau thực hành
gấp thuyền phẳng đáy có mui (tiết 2).
KÍNH CHÚC SỨC KHỎE CÁC THẦY CÔ GIÁO.
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC TỐT.