Kĩ thuật 5

Kĩ thuật 5

Bài 5. Nấu cơm

11/12/2017 9:25:35 AM

Bài 5. Nấu cơm

10/11/2017 12:21:08 AM

Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

10/8/2017 9:07:42 PM

Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

9/11/2017 9:09:32 PM

Bài 12. Thức ăn nuôi gà

8/20/2017 7:01:55 AM

Bài 2. Thêu dấu nhân

6/13/2017 8:37:49 PM

Bài 12. Thức ăn nuôi gà

4/12/2017 10:57:49 PM

Bài 5. Nấu cơm

4/6/2017 4:19:11 PM

Bài 6. Luộc rau

4/6/2017 4:18:18 PM

Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

4/6/2017 4:17:55 PM

Bài 2. Thêu dấu nhân

4/6/2017 4:17:19 PM

Bài 17. Lắp xe ben

3/26/2017 11:31:24 PM

Bài 14. Chăm sóc gà

3/9/2017 1:29:54 PM

Bài 13. Nuôi dưỡng gà

3/9/2017 5:49:02 AM

Bài 1. Đính khuy hai lỗ

2/27/2017 5:03:40 PM

Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

4/21/2015 9:33:48 PM

Bài 13. Nuôi dưỡng gà

4/21/2015 8:41:25 PM

Bài 19. Lắp rô-bốt

3/31/2015 11:21:02 AM

Bài 17. Lắp xe ben

3/31/2015 11:20:34 AM

Bài 17. Lắp xe ben

3/31/2015 11:19:59 AM

Bài 12. Thức ăn nuôi gà

3/31/2015 11:18:45 AM

Bài 13. Nuôi dưỡng gà

3/31/2015 11:18:20 AM

lap xe ben

3/31/2015 10:31:21 AM

ki thuat thêu

3/12/2015 8:02:22 PM

Bài 7. Ôn tập

3/12/2015 4:14:20 PM

Bài 17. Lắp xe ben

3/4/2015 10:59:47 PM

Bài 17. Lắp xe ben

2/26/2015 9:44:45 PM

Một số giống gà

12/30/2014 9:32:08 AM

chương trình kĩ thuật

12/19/2014 8:56:40 PM

Phương pháp đàm thoại

12/19/2014 8:55:39 PM

Ky thuat 5 Loi ich cua viec nuoi ga

12/11/2014 9:22:34 PM