Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Kĩ thuật 5

Bài 17. Lắp xe ben

3/29/2018 9:02:46 PM

Bài 19. Lắp rô-bốt

3/18/2018 1:59:36 PM

Bài 17. Lắp xe ben

3/5/2018 12:51:04 PM

Bài 19. Lắp rô-bốt

2/21/2018 10:52:51 PM

Bài 17. Lắp xe ben

2/21/2018 10:51:12 PM

Bài 13. Nuôi dưỡng gà

2/21/2018 10:50:26 PM

Bài 12. Thức ăn nuôi gà

2/21/2018 10:49:39 PM

Bài 6. Luộc rau

2/21/2018 10:44:44 PM

Bài 5. Nấu cơm

2/21/2018 10:43:31 PM

Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

2/21/2018 10:42:58 PM

Bài 2. Thêu dấu nhân

2/21/2018 10:42:21 PM

Bài 1. Đính khuy hai lỗ

2/21/2018 10:39:52 PM

Bài 17. Lắp xe ben

2/7/2018 9:41:33 PM

Bài 13. Nuôi dưỡng gà

1/30/2018 7:42:08 PM

Bài 12. Thức ăn nuôi gà

1/25/2018 12:00:01 PM

Bài 21 Kĩ thuật tự chọn

1/17/2018 10:53:42 PM

Bài 14. Chăm sóc gà

1/16/2018 10:51:36 PM

Bài 5. Nấu cơm

11/12/2017 9:25:35 AM

Bài 5. Nấu cơm

10/11/2017 12:21:08 AM

Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

10/8/2017 9:07:42 PM

Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

9/11/2017 9:09:32 PM

Bài 12. Thức ăn nuôi gà

8/20/2017 7:01:55 AM

Bài 2. Thêu dấu nhân

6/13/2017 8:37:49 PM

Bài 12. Thức ăn nuôi gà

4/12/2017 10:57:49 PM

Bài 5. Nấu cơm

4/6/2017 4:19:11 PM

Bài 6. Luộc rau

4/6/2017 4:18:18 PM

Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

4/6/2017 4:17:55 PM

Bài 2. Thêu dấu nhân

4/6/2017 4:17:19 PM

Bài 17. Lắp xe ben

3/26/2017 11:31:24 PM