Tập đọc 4

Tập đọc 4

Tuần 9. Thưa chuyện với mẹ

10/27/2017 8:44:33 PM

Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ

10/26/2017 8:41:09 PM

Tuần 7. Trung thu độc lập

10/26/2017 10:11:29 AM

Tuần 3. Người ăn xin

10/25/2017 8:59:04 PM

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

10/24/2017 10:00:08 PM

Thua chuyen voi me

10/23/2017 10:39:10 PM

Tuần 11. Ông Trạng thả diều

10/18/2017 11:59:13 PM

Tuần 6. Chị em tôi

10/18/2017 4:09:16 PM

Tuần 9. Thưa chuyện với mẹ

10/17/2017 10:39:13 AM

bai giang neu chung minh co phep la

10/16/2017 8:04:42 AM

Tuần 7. Trung thu độc lập

10/16/2017 7:10:39 AM

Tuần 7. Trung thu độc lập

10/15/2017 9:00:34 PM

Tuần 7. Trung thu độc lập

10/15/2017 8:29:28 PM

Tuần 9. Thưa chuyện với mẹ

10/15/2017 4:32:12 PM

Tuần 7. Trung thu độc lập

10/14/2017 2:14:38 PM

Tuần 6. Chị em tôi

10/14/2017 8:47:30 AM

Tuâng 6

10/13/2017 11:17:23 AM