Tập đọc 2

Tập đọc 2

Tuần 15. Hai anh em

12/17/2017 9:52:15 PM

Tuần 5. Chiếc bút mực

12/13/2017 2:46:00 PM

Tuần 6. Ngôi trường mới

12/9/2017 7:55:00 PM

Tuần 15. Bé Hoa

12/7/2017 1:09:34 PM

Tuần 15. Hai anh em

12/7/2017 1:08:53 PM

Tuần 22. Cò và Cuốc

12/4/2017 3:25:00 PM

Tuần 7. Người thầy cũ

12/4/2017 8:22:40 AM

Tuần 14. Câu chuyện bó đũa

12/3/2017 10:15:53 PM

Tuần 13. Bông hoa Niềm Vui

12/3/2017 10:04:18 PM

Tuần 15. Bé Hoa

12/3/2017 6:17:36 PM

Tuần 3. Bạn của Nai Nhỏ

12/2/2017 4:20:58 PM

Tuần 20. Mùa nước nổi

11/30/2017 7:36:14 PM

Tuần 12. Sự tích cây vú sữa

11/29/2017 9:54:32 PM

Tuần 13. Quà của bố

11/28/2017 10:30:44 PM

Tuần 10. Sáng kiến của bé Hà

11/27/2017 11:12:03 PM

Tuần 13. Quà của bố

11/27/2017 7:07:22 PM

Tuần 11. Cây xoài của ông em

11/27/2017 5:52:41 PM

Tuần 13. Quà của bố

11/27/2017 3:35:49 PM

Tuần 12. Mẹ

11/26/2017 5:16:19 PM

lop 2

11/26/2017 4:23:24 PM

Tuần 14. Câu chuyện bó đũa

11/25/2017 2:27:01 PM

Tuần 12. Mẹ

11/24/2017 9:30:48 AM

Tuần 11. Bà cháu

11/23/2017 9:50:07 AM

Tuần 12. Mẹ

11/20/2017 8:35:48 PM

Tuần 13. Bông hoa Niềm Vui

11/15/2017 9:27:15 PM

Tuần 19. Thư Trung thu

11/15/2017 7:57:08 PM

Tuần 3. Gọi bạn

11/15/2017 7:54:39 PM

Tuần 12. Mẹ

11/15/2017 7:48:54 PM

Tuần 11. Cây xoài của ông em

11/15/2017 6:05:06 PM

Tuần 12. Sự tích cây vú sữa

11/14/2017 6:48:24 AM

Tuần 12. Mẹ

11/13/2017 11:41:17 PM

Tuần 11. Cây xoài của ông em

11/13/2017 9:23:39 PM