Lớp 3 tuổi

Lớp 3 tuổi

Beat bài hát : Gieo hạt

12/11/2017 10:32:22 PM

Tô màu Quần áo cho Bé

12/10/2017 2:41:46 PM

Truyện: Gấu con bị đau răng

12/10/2017 2:27:47 PM

Thơ: Bạn Mới

12/10/2017 2:17:42 PM

Hát: Tập lái ô tô

12/10/2017 1:11:33 PM

Truyện: Gà trống và Vịt bầu

12/10/2017 12:53:10 PM

Thơ: Thăm nhà Bà

12/10/2017 12:45:11 PM

LQ TPVH - Thơ: Cây Dây Leo

12/9/2017 9:51:53 PM

Sắp xếp theo quy tắc

12/9/2017 4:51:09 PM

Bé làm quen với PTGT

12/9/2017 3:44:50 PM

Bé học đếm (1-10)

12/9/2017 8:13:00 AM

PTNN Thơ: Rong và Cá

12/9/2017 1:04:16 AM

tim hieu xe dap xe may

12/7/2017 9:32:10 AM

nhận biết bà và lợn

11/19/2017 9:17:51 PM

Khám phá Xã hội

11/18/2017 7:07:09 PM

Chuot con - Ga trong - Meo con

11/18/2017 6:28:43 PM

Hát Vận Động bài cô giáo.

11/13/2017 10:08:38 PM

PTNN đôi mắt

11/2/2017 11:48:35 AM

MNTD

10/27/2017 9:16:42 PM

Bài thơ đàn gà con

10/23/2017 8:40:56 PM

Giáo án thơ đôi mắt của em

10/21/2017 4:10:55 PM

giao an thơ cây dây leo

10/20/2017 9:50:36 AM

tho tham nha ba

10/18/2017 7:27:33 PM

âm nhạc

10/17/2017 8:10:25 PM

Một số món ăn hàng ngày

10/15/2017 8:55:54 PM

Làm quen chữ cái e, ê

10/12/2017 9:24:30 PM

am nhac

10/11/2017 9:03:05 AM

KPKH mùa hè

10/8/2017 2:49:48 PM

ke truyen theo tranh

9/29/2017 3:18:39 PM

dạy trẻ hát màu hoa

9/29/2017 10:18:30 AM

giao an âm nhạc

9/29/2017 10:18:25 AM