Chính tả 1

Chính tả 1

Tuần 8. Ngưỡng cửa

4/10/2017 8:26:51 PM

Tuần 7. Chuyện ở lớp

4/3/2017 9:33:17 PM

Tuần 6. Hoa sen

4/3/2017 9:03:02 AM

Tuần 3. Nhà bà ngoại

4/3/2017 7:57:00 AM

Tuần 6. Hoa sen

4/2/2017 9:38:11 PM

Tuần 5. Quà của bố

3/30/2017 9:43:28 PM

Tuần 6. Mời vào

3/27/2017 9:12:11 PM

Tuần 6. Hoa sen

3/27/2017 9:10:50 PM

chính tả bài quà của bố

3/22/2017 10:16:50 PM

tuan 3 chinh ta nhà bà ngoại

3/22/2017 9:22:40 AM

nhà bà ngoại tuần 27

3/19/2017 4:44:25 PM

Tuần 3. Câu đố

3/16/2017 9:58:15 AM

Tuần 2. Bàn tay mẹ

3/13/2017 10:03:31 PM

Tuần 1. Trường em

3/5/2017 8:31:53 PM

Tuần 1. Tặng cháu

3/5/2017 8:24:13 PM

Tuần 10. Cây bàng

4/10/2015 10:32:38 AM

Tuần 7. Mèo con đi học

4/7/2015 8:21:59 AM

Tuần 5. Quà của bố

4/7/2015 8:21:32 AM

Tuần 6. Mời vào

4/7/2015 8:21:04 AM

Tuần 6. Hoa sen

4/7/2015 8:20:43 AM

Ngưỡng cửa

4/1/2015 8:17:28 AM

Mèo con đi học

4/1/2015 8:16:09 AM

Tuần 6. Mời vào

3/31/2015 5:03:58 PM

Tuần 6. Hoa sen

3/31/2015 5:01:43 PM

Tuần 8. Ngưỡng cửa

3/31/2015 5:00:01 PM

Bài 4 : Chính tả

3/11/2015 3:18:46 PM

Chính tả: Tặng cháu

3/1/2015 7:40:31 AM

Tuần 1. Trường em

2/28/2015 9:30:55 AM

Chính tả: Ngôi nhà

1/21/2015 3:08:13 PM

Tuần 1. Trường em

12/30/2014 8:12:10 PM

chính tả lớp 1: tặng cháu

11/3/2014 9:23:03 PM

chính tả: tặng cháu lớp 1

11/1/2014 11:20:06 PM

Chinh ta Lop 1 Tuan 30 Chuyen o lop

10/23/2014 2:09:38 PM

chính ta cái bống lop 1

10/6/2014 9:24:29 PM

chính tả Quà của bố

10/3/2014 9:43:31 PM

chính tả lớp 1 Ngôi nhà

5/26/2014 2:05:15 AM

Chính tả: Chuyện ở lớp

5/23/2014 10:05:58 AM

Chính tả: Bàn tay mẹ

5/11/2014 3:05:48 AM

chinh ta

4/28/2014 4:04:08 AM