Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 4

VẼ HÌNH ELIP HÌNH TRÒN

10/20/2016 2:48:22 PM

Sao chep hinh - lớp 4

10/20/2016 8:53:59 AM

Chương VI. Bài 4. Ôn tâp

10/19/2016 7:47:12 PM

bai 4 ve hinh elip,hinh tron

10/12/2016 10:45:00 AM

Chương II. Bài 3. Sao chép hình

10/11/2016 10:34:18 PM

Vẽ hình e-lip, hình tròn

10/5/2016 3:33:37 PM

Chương VI. Bài 4. Ôn tâp

4/25/2016 3:44:09 PM

Chương VI. Bài 4. Ôn tâp

3/31/2016 4:51:53 PM