Thủ công 1

Thủ công 1

Bài 7. Xé, dán hình con gà con

11/23/2017 11:14:42 PM

Bài 4. Xé, dán hình quả cam

11/15/2017 12:33:46 PM

Bài 7. Xé, dán hình con gà con

11/15/2017 12:31:41 PM

Bài 7. Xé, dán hình con gà con

11/13/2017 10:39:52 PM

Bài 4. Xé, dán hình quả cam

10/15/2017 10:26:29 AM

Bài 4. Xé, dán hình quả cam

10/7/2017 9:39:29 PM

Bài 4. Xé, dán hình quả cam

10/1/2017 5:15:39 PM

Bài 4. Xé, dán hình quả cam

10/1/2017 5:10:18 PM

Cắt dán ngôi nhà

5/6/2017 2:47:24 PM

Bài 8. Xé, dán hình con mèo

4/14/2017 9:44:38 AM

Xé hình cây đơn giản

4/14/2017 9:43:27 AM

Bài 15. Gấp mũ ca lô

4/14/2017 9:40:26 AM

Bài 20. Cắt, dán hình vuông

4/14/2017 9:37:34 AM

Bài 14. Gấp cái ví

4/14/2017 9:24:38 AM

Bài 8. Xé, dán hình con mèo

4/6/2017 10:26:53 AM

Bài 20. Cắt, dán hình vuông

4/6/2017 10:22:57 AM

Bài 4. Xé, dán hình quả cam

3/22/2017 5:35:44 PM

Bài 20. Cắt, dán hình vuông

3/4/2017 10:10:42 PM