Em giữ sạch đôi tay
Bài 1
Khám phá
Mặt bẩn Bị đau bụng Cơ thể bị ốm
Khám phá
Luyện tập
Những bạn nào dưới đây đã biết giữ vệ sinh đôi tay?
Luyện tập
Hành động nào nên làm, hành động nào không
nên làm để giữ sạch đôi tay? Vì sao ?
Luyện tập
Em hãy chia sẻ với bạn cách em giữ vệ sinh đôi tay.
Vận dụng
Em sẽ khuyên bạn điều gì ?
Vận dụng
Em luôn giữ đôi tay sạch sẽ hàng ngày.
Như búp hoa nhỏ
Đôi bàn tay xinh
Chăm rửa sạch sẽ
Tay thơm, trắng tinh.
Chúc thầy cô, các con cùng
gia dỡnh mãi mãi
hạnh phúc !