Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử Đếm đến 10, nhận biết các nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10
Download Bài giảng Lá Đếm đến 10, nhận biết các nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10 mien phi,tai lieu Đếm đến 10, nhận biết các nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10 mien phi,bai giang Đếm đến 10, nhận biết các nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 9/14/2012 10:24:29 PM
Filesize: 2.87 M
Download count: 783
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA 3
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Chủ đề: Hiện tượng tự nhiên

Đề tài: Đếm đến 10, nhận biết các nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10

Người dạy: Nguyễn Hải Yến
Lớp: Lá 2
Hoạt động 1: Ôn số lượng 9

Trò chơi: Đếm nhanh
1
3
4
6
9
5
7
8
10
2
1
3
4
6
9
5
7
8
10
2
Trong giỏ có bao nhiêu quả táo?
Thêm vào cho đủ là 9
8
9
10
9
Hoạt động 2:
Bé cùng khám phá
1
3
4
6
9
5
7
8
10
1
3
4
6
9
5
7
8
10
1
3
4
6
9
5
7
8
10
9
10
1
3
4
6
9
5
7
8
10
10
10
1
0
Hoạt động 3:Bé Thử tài
Trò chơi: Đội nào tìm đúng
Trò chơi: Đội nào nhanh
Tiết học đến đây đã kết thúc
Xin chân thành cảm ơn các cô
đã đến dự giờ và thăm lớp
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download du_gio_toan_10_laydua.zip