Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử dem den 6,nhan biet nhom co 6 doi tuong, nhan biet chu sô
Download Bài giảng dem den 6,nhan biet nhom co 6 doi tuong, nhan biet chu sô mien phi,tai lieu dem den 6,nhan biet nhom co 6 doi tuong, nhan biet chu sô mien phi,bai giang dem den 6,nhan biet nhom co 6 doi tuong, nhan biet chu sô mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 10/27/2016 2:34:07 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 11
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
HOẠT ĐỘNG LQ VỚI TOÁN
Tên bài: Đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng, nhận biết chữ số 6.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THƯỜNG TÍN
TRƯỜNG MẦM NON VẠN ĐIỂM
Đối tượng: Mẫu giáo 5-6 tuổi
Người thực hiện: Ngô T. Thu Hiền
Bài hát: Tập đếm
Phương pháp và hình thức tổ chức
*Ôn số lượng trong phạm vi 5

1
2
3
4
5
5
1
3
4
2
5
* Dạy trẻ đếm đến 6, nhận biết nhóm có số lượng 6, nhận biết chữ số 6
6
6
5
3
1
6
Luyện tập
- Cho trẻ xếp, đếm đồ dùng trong phạm vi 6.
- Cho trẻ liên hệ trên bản thân trẻ : Vẫy tay, dậm chân trong phạm vi 6.
* Luyện tập: Trò chơi 1:Chọn nhóm có số lượng 6
5
6
5
6
Ô CỬA BÍ MẬT
Trò chơi 2
:
- Cho trẻ liên hệ trên bản thân trẻ : Vẫy tay, dậm chân trong phạm vi 6.
Trò chơi 3: Tạo nhóm
Cách chơi: Cho trẻ đi vừa đi vừa hát bài ‘Tìm bạn thân’khi có hiệu lệnh hãy tạo nhóm có số lượng là 6…trẻ tạo nhóm theo yêu cầu của cô. Giáo viên tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần. - Lần chơi sau giáo viên có thể cho trẻ tạo nhóm theo nhóm bạn nam và bạn nữ và hỏi trẻ tương ứng với số mấy?
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download CHUAN_20162017Lam_quen_voi_toan__Dem_den_6_nhan_biet_cac_nhom_co_6_doi_tuong_nhan_biet_chu_so_6__Copy.ppt