Đạo Đức 1
EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT
TRƯỜNG TIỂU HỌC AMAKHÊ – GV: ĐẶNG THỊ MINH
Đạo đức :
EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT
HOẠT ĐỘNG 1: Vòng tròn giới thiệu tên
HOẠT ĐỘNG 1: Vòng tròn giới thiệu tên
Mỗi người đều có 1 cái tên. Trẻ em cũng có quyền có họ,tên.
TRƯỜNG TIỂU HỌC AMAKHÊ – GV: ĐẶNG THỊ MINH
HOẠT ĐỘNG 2 : Giới thiệu với bạn về sở thích của em.
Đạo đức :
EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT
Mỗi người đều có những điều mình thích và không thích.Những điều đó có thể giống hoặc khác nhau giữa người này và người khác. Chúng ta cần phải tôn trọng những sở thích riêng của người khác.
HOẠT ĐỘNG 2 : Giới thiệu với bạn về sở thích của em.

HOẠT ĐỘNG 3 : Kể về ngày đầu tiên đi học của em.
Đạo đức :
EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT
- Vào lớp Một , em sẽ có thêm nhiều bạn mới, thầy giáo,
cô giáo mới, em sẽ học được nhiều điều mới lạ, biết đọc,
biết viết và làm toán nữa .
- Đi học là niềm vui, là quyền lợi của trẻ em .
Em rất vui và tự hào vì mình là học sinh lớp Một .
Em và các bạn sẽ cố gắng học thật giỏi thật ngoan .
Năm nay em lớn lên rồi
Không còn nhỏ xíu như hồi lên năm .
( Trích thơ Trần Đăng Khoa )
Giờ học kết thúc
Chúc Các Em Chăm Ngoan, Học Giỏi