TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ- BUÔN ĐÔN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ- BUÔN ĐÔN
HÌNH HỌC 9
Tiết 11: LUYỆN TẬP
KIỂM TRA BÀI CŨ
HS1: Vẽ tam giác ABC vuông tại A. Viết các hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
ĐÁP ÁN
400
Bài tập 1
Một cột đèn cao 10m có bóng trên mặt đất dài 6m. Hãy tính góc (làm tròn đến phút) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất (góc α trong hình)
Giải
Ta có: tanα =
Vậy tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc khoảng 5902`
Hướng dẫn dùng MTBT để tìm góc α:
SHIFT
10

6
0’’’
tan
=
Một con thuyền với vận tốc 2km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút. Biết rằng đường đi của con thuyền tạo với bờ một góc 700. Từ đó đã có thể tính được chiều rộng của khúc sông chưa ? Nếu có thể hãy tính kết quả (làm tròn đến mét).
AB là chiều rộng khúc sông
B
A
C
AC là đoạn đường đi của chiếc thuyền
là góc tạo bởi đường đi của chiếc thuyền và bờ sông
Giải
Quãng đường con thuyền đã đi qua sông là
Chiều rộng của khúc sông là:
x
Bài 32 SGK tr 89
Đổi
Bài 30 (SGK tr 89)
Cho tam giác ABC, trong đó BC = 11cm,
. Gọi điểm N là chân của đường vuông góc kẻ từ A
đến cạnh BC. Hãy tính:
a) Đoạn thẳng AN
b) Cạnh AC
a
k
Gợi ý:
- Tính BK
- Tính góc ABK rồi tính AB
- Tính AN, AC
5,5cm
Bài 29 SGK tr 89
Giải
Ta có: cosα =
 α ≈ 390
Vậy dòng nước đẩy chiếc đò lệch đi một góc khoảng 390.