Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử làm quen chữ cái u,ư
Download Bài giảng điện tử làm quen chữ cái u,ư mien phi,tai lieu làm quen chữ cái u,ư mien phi,bai giang làm quen chữ cái u,ư mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 10/26/2016 12:27:27 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 14
Giá: Download miễn phí, free 100%
Tác giả: Thêu Nguyễn Thị
Nguồn: Violet
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Nguyễn thị thêu
Phát triển ngôn ngữ
Làm quen chữ cái
u-ư
Chương trình vui cùng chữ cái
b
u
b
p
ê
`
u
u
u
c
o
n
n
g
ư
a
.
u
u
Cánh cửa kì diệu
e
u
u
­
­
u
e
e
e
e
e
ê
ư
ê
ê
ư
ư
ư
ư
u
u
u
u
e
u
ê
a
u
ư
ư
e
ư
ê
a
ư
KÝnh chóc c¸c c« m¹nh khoÎ
gia ®×nh h¹nh phóc
KẾT THÚC TIẾT HỌC
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download L_Q_CC___U_4.ppt