Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử Làm quen với chữ b, d
Download Bài giảng Lứa tuổi nhà trẻ Làm quen với chữ b, d mien phi,tai lieu Làm quen với chữ b, d mien phi,bai giang Làm quen với chữ b, d mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 6/16/2009 9:37:36 AM
Filesize: 3.93 M
Download count: 11
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Môn:Làm quen chữ viết
Bài dạy :Làm quen chữ b-d-đ
Đối tượng:MGL
Số trẻ :20-25
Thời gian:30-35
Người dạy:An Thanh Huyền
Con bò
Con

o
b
b
o
C
b
b
d
o
l
d
b
o
l
o
l
d
o
l
đ
cá điêu hồng
con trai
chó bông
mèo đen
d
cá diếc
gà trống
con dê
con trâu
b
tôm hùm
bò sữa
sao biển
ốc biêu
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download lamquenbdd.rar