nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN CÁT
TOÁN - LỚP 3B
LÀM QUEN VỚI
CHỮ SỐ LA MÃ
GIÁO VIÊN: VŨ THỊ THÚY VINH
1. Đặt tính rồi tính: 9845: 6 4857 : 8
Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2017
Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2017
Toán
Làm quen với chữ số La Mã
Đồng hồ chỉ mấy giờ?
9 giờ
: một
: năm
: mu?i
- Các số trên mặt đồng hồ được ghi bằng một số chữ số La Mã thường dùng sau:
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XX
V
XXI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
21
* Với các số La Mã ta có một vài số như sau:
Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2017
Toán
Làm quen với chữ số La Mã
1. Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây :
I
III
V
VII
IX
XI
XXI
II
IV
VI
VIII
X
XII
XX
Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2017
Toán
Làm quen với chữ số La Mã
Hai
Bốn
Sáu
Tám
Mười
Mười hai
Hai mươi
Một
Ba
Năm
Bảy
Chín
Mười một
Hai mươi mốt
XII
XI
VIII
VII
X
IX
VI
V
IV
III
II
I
Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
Bài 2
XII
XI
VIII
VII
X
IX
VI
V
IV
III
II
I
XII
XI
VIII
VII
X
IX
VI
V
IV
III
II
I
a
b
c
Đồng hồ A chỉ mấy giờ ?
Đồng hồ chỉ 6 giờ.
Đồng hồ B chỉ mấy giờ ?
Đồng hồ chỉ 12 giờ.
Đồng hồ C chỉ mấy giờ ?
Đồng hồ chỉ 3 giờ.

a. Theo th? t? t? b� d?n l?n :
II , IV, V , VI , VII , IX , XI .
b) Theo th? t? t? l?n d?n b� :
XI , IX , VII , VI , V , IV , II
Bài 3 : Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX, XI :
Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2017
Toán
Làm quen với chữ số La Mã
I X , X , XI , XII
I , II , III , IV ,
V , VI , VII , VIII ,
Bài 4. Viết các số từ 1 đến 12 bằng các chữ số La Mã.
Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2017
Toán
Làm quen với chữ số La Mã

1
2
3
4
3
Đọc số : XXI
1
Đọc số : I X

4
Đọc số: XX
2
Đọc số : XII

CHÀO CÁC EM !