Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử LQVT "Sắp xếp theo quy tắc"
Download Bài giảng BÀI GIẢNG LQVT "Sắp xếp theo quy tắc" mien phi,tai lieu LQVT "Sắp xếp theo quy tắc" mien phi,bai giang LQVT "Sắp xếp theo quy tắc" mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 10/26/2012 11:01:30 PM
Filesize: 20.80 M
Download count: 322
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Chủ đề nhánh: Cơ thể của bé
Hoạt động học: Làm quen với toán
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Ai thông minh hơn
Đề tài:
Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Lớp : Lớn 3
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA
1-1-1
Quy tắc sắp xếp
1 - 1 - 1
1-1-2
Quy tắc sắp xếp
1 - 1 - 2
Đôi bàn tay kì diệu
Chung sức
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download giao_an_kttd.rar