LUYỆN TẬP
TRANG 64
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN AM1- NGỌC LẶC – THANH HÓA
TOÁN – 5B
GV: PHẠM THỊ TUYẾT
CHÀO CHÚC
Kiểm tra
bài cũ
Tính:
Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2020
Toán:
a) 21,5
0
5
5
4
3
1
,
b) 72,58
5
19
3
8
1
,
5
2
3
8
0
Bài mới
Bài 1/64: Đặt tính rồi tính:
Luyện tập
Toán:
Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2020
a) 67,2
0
2
7
9
6
4
,
b) 3,44
2
4
4
0
8
3
,
c) 42,7
0
7
7
6
1
0
,
d) 46,827
0
8
9
5
2
1
,
4
0
6
2
7
3
0
0
Luyện tập
Toán:
Bài 3/65: Đặt tính rồi tính:
Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2020
a) 26,5
0
5
25
1
1
,
0
6
0
b) 12,24
2
2
20
0
12
,
4
4
1
6
0
2
0
Toán:
Bài 4/65: Có 8 bao gạo cân nặng 234,2 kg. Hỏi 12 bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Giải:
Khối lượng gạo 1 bao cân nặng là:
234,2 : 8 = 29,275 (kg)
Khối lượng gạo 12 bao cân nặng là:
ĐS: 11 550 đồng
29,275 x 12 = 351,3 (kg)
Luyện tập
Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2020
Tóm tắt:
8 bao : 234,2 kg
12 bao : ……. kg?
Tiết học kết thúc
HẸN GẶP LẠI Ở BÀI HỌC SAU !