Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử ôn so sánh thêm bớt để tạo nhóm trong phạm vi 5
Download Bài giảng Chồi ôn so sánh thêm bớt để tạo nhóm trong phạm vi 5 mien phi,tai lieu ôn so sánh thêm bớt để tạo nhóm trong phạm vi 5 mien phi,bai giang ôn so sánh thêm bớt để tạo nhóm trong phạm vi 5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 5/16/2011 4:17:21 PM
Filesize: 1.24 M
Download count: 317
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Đề tài:
Ôn so sánh, thêm bớt để tạo sự
bằng nhau trong phạm vi 5
Giáo án phát triển nhận thức
a/ ôn thêm bớt trong phạm vi 5:
- Khi màn hình mở ra, các con hãy quan sát cho cô xem cần phải thêm hay bớt các đối tượng sao cho tương ứng với chữ số.
v
5
5
4
3
5
3
5
3
b/ Ôn so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm
vi 5:
3. Luyện tập
*Trò chơi 1: Thử tài của bé
* Trò chơi 2: Tìm và nối nhóm có số lượng nhiều bằng nhau
* Trò chơi 3: Thi gắn đúng
* Trò chơi 4: Chơi theo nhóm
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download on_so_sanh_them_bot_de_tao_su_bang_nhau_trong_pham_vi_5.zip