Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử Sắp xếp theo quy tắc
Download Bài giảng Lớp 4 tuổi Sắp xếp theo quy tắc mien phi,tai lieu Sắp xếp theo quy tắc mien phi,bai giang Sắp xếp theo quy tắc mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 11/24/2012 9:25:40 PM
Filesize: 0.52 M
Download count: 272
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Sắp xếp theo quy tắc
Đối tượng: Trẻ 4 – 5 tuổi
Giáo viên: Đặng Hồng Xuyến
Phòng GD – ĐT huyện Đông Anh
Trường Mầm non Mai Lâm
1 - 1
1 - 2
2 - 1
2 - 1
1 – 1 - 1
1 – 1 - 1
Trò chơi 1
Tìm đồ dùng còn thiếu
Trò chơi 2
Thi xem đội nào nhanh
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download SAP_XEP_THEO_QUY_TAC.zip