CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ MÔN SỐ HỌC
LỚP 6A2
Thứ 2 ngày 05 tháng 3 năm 2018
KIỂM TRA BÀI CŨ
So sánh các phân số sau:

So sánh hai phân số:
Tiết 80.

§6. SO SÁNH PHÂN SỐ
1. So sánh hai phân số cùng mẫu:
Tiết 80.


§6. SO SÁNH PHÂN SỐ
Quy tắc:
Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
Ví dụ: So sánh các phân số sau:
<
Vì –3 < –1
>
Vì 2 > –4
a)

b)

Ta có:
Ta có:
a)
b)
c)
d)
- Đưa về phân số có mẫu dương:
- Quy đồng mẫu hai phân số:
Giải
- So sánh hai phân số:
Vậy:
>
Do –15 > –16
nên
>

=

Ví dụ:
Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
2. So sánh hai phân số không cùng mẫu:

;
2 Đ
a Đ b S
Giải câu a:
Quy đồng mẫu hai phân số:
=
a S bĐ
Ta viết:
Giải câu b:
;
Ta có:
11
Ta viết:
Ta có:
nên
>
>
nên
0
>
0
>
Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu thì lớn hơn 0.
<
<
nên
0
<
<
nên
0
Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu thì nhỏ hơn 0.
Giải
So saùnh caùc phaân soá sau vôùi 0:
?3
Phân số lớn hơn 0 là phân số dương.
Phân số nhỏ hơn 0 là phân số âm.
Ta viết:
12
Nhận xét:
Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu thì lớn hơn 0.
Phân số lớn hơn 0 là phân số dương.
Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu thì nhỏ hơn 0.
Phân số nhỏ hơn 0 là phân số âm.
TRÒ CHƠI
Chia lớp thành hai đội: A và B. Mỗi đội cử ra một đại diện lên bảng điền dấu thích hợp vào ô vuông. Mỗi em chỉ được làm một lần. Em thứ nhất làm xong về đưa viết cho em thứ hai của đội mình lên làm tiếp. Nếu em thứ nhất làm sai, em thứ hai lên sửa lại cho đúng rồi về đưa viết cho em thứ ba lên làm … Cứ thế cho đến khi có một đội hoàn thành thì trò chơi dừng lại. Đội nào làm xong trước và đúng thì đội đó sẽ chiến thắng.
HTG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Bài tập 39/SGK. Tóm tắt đề bài:
số học sinh thích bóng chuyền
số học sinh thích bóng bàn
số học sinh thích bóng đá
Môn bóng nào được các bạn thích nhất?
Hướng dẫn
;
;

Hiểu và vận dụng quy tắc so sánh hai phân số bằng cách viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương.
Bài tập: 37; 38; 39- SGK.

Xem trước bài 7 “Phép cộng phân số”
Chân thành cám ơn quý
Thầy Cô và các em học sinh !
Về dự giờ