Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử so sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4
Download Bài giảng Chồi so sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4 mien phi,tai lieu so sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4 mien phi,bai giang so sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 11/22/2009 9:52:33 AM
Filesize: 4.20 M
Download count: 462
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Kính chào các cô đến dự hội giảng
LỚP : CHỒI
MÔN : LÀM QUEN VỚI TOÁN

ĐỀ TÀI
DẠY TRẺ SO SÁNH THÊM BỚT TẠO SỰ BẰNG NHAU TRONG PHẠM VI 4
Giáo viên : Lê Lương Quỳnh Như
LỚP : CHỒI
MÔN : LÀM QUEN VỚI TOÁN

ĐỀ TÀI
DẠY TRẺ SO SÁNH THÊM BỚT TẠO SỰ BẰNG NHAU TRONG PHẠM VI 4
Luyện kỹ năng đếm
trong phạm vi 4
Phần 1
So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau
trong phạm vi 4
Phần 2
TRÒ CHƠI :

Tạo nhóm :
Tìm nhà :
Phần 3
Trân trọng cám ơn
CHÚC CÁC CÔ DỒI DÀO SỨC KHOẺ
CÁC CHÁU HỌC NGOAN
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download giao_an_thi.ppt