TIẾT 26: ÔN TẬP
TIẾT 26: ÔN TẬP
KIỂM TRA BÀI CŨ:

1.Các chất cấu tạo như thế nào? Nêu ví dụ minh họa..
2.Nguyên tử , phân tử cấu tạo nên vật chuyển động hay đứng yên?
TIẾT 26: ÔN TẬP
I.Lý thuyết
1.Câu hỏi ôn tập:
1:Khi nào một vật có cơ năng? Nêu đặc điểm của cơ năng?
 -Khi một vật có khả năng thực hiện công cơ học, ta nói vật có cơ năng.
Cơ năng có hai dạng là động năng và thế năng. Cơ năng của một vật bằng tổng thế năng và động năng của nó.
Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn.
Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.
Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất, hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao gọi là thế năng hấp dẫn. Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.
2.Chất được cấu tạo như thế nào?
 Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử
3.Các nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
 Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng
4.Chuyển động của các phân tử, nguyên tử liên quan đến nhiệt độ như thế nào?
 Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh
 
5.Hiện tượng khuếch tán xảy ra vì nguyên nhân gì?
Hiện tượng khuếch tán xảy ra do các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng và giữa chúng có khoảng cách
TIẾT 26: ÔN TẬP
TIẾT 26: ÔN TẬP
Câu 1:Tại sao quả bóng bay dù được bơm căng nhưng để lâu ngày vẫn? bị xẹp?
Trả Lời:.Vì giữa các phân tử của chất làm quả bóng bay có khoảng cách nên các phân tử khí trong quả bóng có thể lọt ra ngoài.
II.Bài tập:
TIẾT 26: ÔN TẬP
Câu 2:Trong cốc nước muối có các phân tử muối và các phân tử nước.Hãy cho biết:
-Các phân tử này có giống nhau không?
- Vị trí các phân tử muối và nước trong cốc có xác định được không? Tại sao?
Trả lời:Các phân tử này không giống nhau.
-Vị trí các phân tử muối và nước trong cốc không xác định được vì chúng luôn chuyển động hỗn độn không ngừng.
II.Bài tập:
Câu 3:Một người công nhân dùng ròng rọc cố định để đưa gạch lên tầng hai ngôi nhà cao 4 m, trong thời gian 10 phút người đó đưa được số gạch có trọng lượng là 9000 N. Bỏ qua ma sát của ròng rọc và sức cản không khí.
Tính công và công suất của người đó?
TIẾT 26: ÔN TẬP
3. Tóm tắt
P = 9000N ;
h = 4m;
t= 10 ph = 600s
A=? ; P =?
Giải
Công của người đó là: A = P.h = 9000.4 = 36000(J)
Công suất của người đó là :
P
Trả lời : A = 36000J ; P = 60W