Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử Tiết 7. OTBH: Con chim hay hót - Ôn tập TĐN số 1, số 2
Download Bài giảng Âm nhạc 5 Tiết 7. OTBH: Con chim hay hót - Ôn tập TĐN số 1, số 2 mien phi,tai lieu Tiết 7. OTBH: Con chim hay hót - Ôn tập TĐN số 1, số 2 mien phi,bai giang Tiết 7. OTBH: Con chim hay hót - Ôn tập TĐN số 1, số 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 10/25/2016 10:03:57 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 6
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
KÍNH CHÀO THẦY, CÔ VÀ CÁC EM THÂN MẾN
MÔN ÂM NHẠC LỚP 5
Giáo viên: Hà Thị Hằng
Trường tiểu học Mão Điền số 2
Bức tranh minh họa cho bài hát nào? Ai là tác giả của bài hát?
Trò chơi
Âm nhạc
Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014
NỐT NHẠC VUI
hai chú chim cao giọng hót ,hót líu lo vang lừng
Trên con đường đến trường có con là con chim hót

Bầy chim xinh xinh hót vang lùm cây xanh xanh,
Chim đậu trên cành chim hót líu lo ,líu lo là líu lo
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Âm nhạc

Tiết 7: Ôn tập bài hát: Con chim hay hót.
Ôn tập TĐN số 1, số 2
KHỞI ĐỘNG GIỌNG
Con chim hay hót Nhạc: PHAN HUỲNH ĐIỂU
Lời: Theo đồng dao
Con chim hay hót. Nó đứng nó hót cành
đa. Nó ra cành trúc. Nó rúc nó rúc cành
tre. Nó hót le te. Nó hót la
ta. Nó hót le te la ta (mà) nó bay vô
nhà. Ấy nó ra ruộng lúa. Nó múa, nó
chơi. Ơi chim ơi, chim ơi là ới chim ơi, chim
ơi là ới chim ơi, ơi chim ơi.
Vui - Hơi nhanh
ôn hát theo hình thức lĩnh xưu?ng, đồng ca
-Đồng ca: T? "con chim... đến cành tre"
-Lĩnh xưu?ng: từ " Nó hót le te...đến vô nhà"
-Đồng ca: Từ "ấy nó ra... đến ơi chim ơi"
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Âm nhạc

Con chim hay hót Nhạc: PHAN HUỲNH ĐIỂU
Lời: Theo đồng dao
Con chim hay hót. Nó đứng nó hót cành
đa. Nó ra cành trúc. Nó rúc nó rúc cành
tre. Nó hót le te. Nó hót la
ta. Nó hót le te la ta (mà) nó bay vô
nhà. Ấy nó ra ruộng lúa. Nó múa, nó
chơi. Ơi chim ơi, chim ơi là ới chim ơi, chim
ơi là ới chim ơi, ơi chim ơi.
Vui - Hơi nhanh
- Hát kết hợp gõ đệm
Học hát : Con chim hay hót
Âm nhạc
Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
Lời : Theo đồng dao
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Con chim hay hót. Nó đứng nó hót cành đa
Nó ra cành trúc. Nó rúc nó rúc cành tre.
Nó hót le te. Nó hót la ta
Nó hót le te la ta (mà) nó bay vô nhà.
Ấy nó ra ruộng lúa. Nó múa nó chơi.
Ơi chim ơi chim ơi là ới chim ơi ơi chim ơi
x x x x
x x x xx
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
+ Gõ đệm theo phách
+ Gõ đệm theo nhịp
x x x x x x x x
x xx x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
Ôn tập TĐN số 1
Luyện cao độ
2. Làm quen với cách đánh nhịp
1
2
1
2
2
4
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Âm nhạc

Đọc nhạc, hát lời kết hợp tập đánh nhịp 2/4
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Âm nhạc

Ôn tập TĐN số 2
1. Luyện tập cao độ
2. Làm quen với cách đánh nhịp
1
2
1
2
3
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Âm nhạc

Ôn tập bài hát: Con chim hay hót.
Ôn tập TĐN số 1, số 2
3
4
3
3
4
3
4
.
.
.
Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi
Cất bưu?c tới trưu?ng tiếng hát vang yêu đời
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Âm nhạc

Ôn tập bài hát: Con chim hay hót.
Ôn tập TĐN số 1, số 2
Mặt trời lên
Đọc nhạc, hát lời kết hợp tập đánh nhịp
3
4
3
4
3
4
.
.
.
Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi
Cất bưU?c tới trưU?ng tiếng hát vang yêu đời
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016
Âm nhạc

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
MẠNH KHỎE !
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download tiet_7_on_tap_bai_hat_Con_chim_hay_hoton_TDN_so_1_2_2.ppt