Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử Toán 1. Hình vuông, hình tròn
Download Bài giảng Bài giảng Toán 1. Hình vuông, hình tròn mien phi,tai lieu Toán 1. Hình vuông, hình tròn mien phi,bai giang Toán 1. Hình vuông, hình tròn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 9/26/2016 2:15:58 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
TOÁN: Lớp 1
GIÁO ÁN
Bài 3: HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Kiến thức:
Nhận biết, phân biệt và nêu đúng tên hình vuông, hình tròn.
Kỹ năng:
Nhận ra hình vuông hình tròn từ các vật thật.
. Thái độ:
Thích thú tìm các vật có hình vuông, hình tròn.Lớp hát
khởi Động
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Kiểm tra bài cũ
Các em hãy so sánh số lượng của hai nhóm
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Bài 3:
HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Hình Vuông
HOẠT ĐỘNG 1:GIỚI THIỆU HÌNH
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Các hình sau đây có phải là hình vuông không?
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Yêu cầu: Nhìn vào sách giáo khoa và nêu tên những vật có hình vuông

Đáp án: Gạch lát nền nhà
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán

Hoạt động 3: Quan sát hình
HÌNH TRÒN
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Hoạt động 4: Thảo luận nhóm


Yêu cầu: Nhìn vào sách giáo khoa nêu tên những vật có hình tròn
Đáp án: Bánh xe, đĩa
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán


Bài 1: Đếm hình
Các em hãy đếm xem hình bên có bao nhiêu hình vuông?
Đáp án: Có 5 hình vuông

Bài tập
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Bài 2: Tô màu.
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010
Toán
Bài 3: Tô màu.
Bài 4: Làm thế nào để có các hình vuông?
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016
Toán
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download hinh_vuong_hinh_tron.ppt