Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử Toán: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng
Download Bài giảng Toán: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng mien phi,tai lieu Toán: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng mien phi,bai giang Toán: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 3/24/2016 3:47:10 PM
Filesize: 1.53 M
Download count: 0
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Phòng GD&ĐT Thanh Oai
Trường Mầm Non Thanh Văn
Hoạt Động: Làm quen với toán
Chủ điểm: Nghề nghiệp
Đề tài: Đếm đến 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7.
Đối tượng: 5-6 tuổi
Người thực hiện: Lưu Lê Quỳnh Anh
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
6
5
7
7 7 7
7
7
6
5
4
3
2
1
3
1
4
5
6
2
7
3
1
4
5
6
2
7
3
1
4
5
6
2
7
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download bai_giang_toan.ppt