VỊ TRÍ QUANH TA
* Bài mới
Khởi động: Hát bài hát “ Cả tuần đều ngoan”
VỊ TRÍ QUAN TA
VỊ TRÍ QUANH TA
Vị trí quanh ta
VỊ TRÍ QUANH TA
Vị trí quanh ta
VỊ TRÍ QUANH TA
Vị trí quanh ta
Dặn dò
- Xem lại bài cũ: Vị trí quanh ta
- Chuẩn bị bài: Nhận biết các hình
VỊ TRÍ QUANH TA
Hẹn gặp lại !!!
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM ĐÃ THEO DÕI
Vị trí quanh ta