1
Kể chuyện
Có công mài sắt,
có ngày nên kim
Tiếng Việt 2 – Tập 1 – Trang 4
Hoạt động 1: Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện
Thứ , ngày tháng 0 năm
Kể chuyện
Có công mài sắt, có ngày nên kim
Hoạt động 2: Kể chuyện theo nhóm
Tiêu chí:
Kể lại đầy đủ nội dung câu chuyện không cầm sách giáo khoa.
Thể hiện giọng của các nhân vật phù hợp với lời kể (Giọng người kể chậm rãi; giọng bà cụ ôn tồn, khoan thai; giọng cậu bé ngạc nhiên).
Các động tác, cử chỉ, điệu bộ, nét mặc phù hợp với lời kể.
1
2
3
4
Bài học từ câu chuyện:
Câu chuyện khuyên chúng ta phải kiên trì, nhẫn nại, có ý chí quyết tâm để vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Câu tục ngữ liên quan:
“ Có công mài sắt, có ngày nên kim”
16
Củng cố - Dặn dò