Thứ Hai ngày 7 tháng 9 năm 2020
Bức tranh vẽ cảnh gì ?
Tập đọc
Thư gửi các học sinh
Tập đọc
Bài văn gồm 2 đoạn:
Đoạn 1: Từ đầu đến … Vậy các em nghĩ sao?
Đoạn 2: Trong năm học... Hồ Chí Minh
+ Bài văn có thể chia làm mấy đoạn?
1. Luyện đọc
Thư gửi các học sinh
Tập đọc
tựu trường
hết thảy
chuyển biến
non sông
Ngày hôm nay / là ngày khai trường đầu tiên / ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
2.Tìm hiểu bài
1. Luyện đọc
Thư gửi các học sinh
Tập đọc
tựu trường
hết thảy
chuyển biến
non sông
2.Tìm hiểu bài
+ Ngày khai trường tháng 9 - 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác?
- Đó là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khai trường ở nước Việt Nam độc lập sau 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ.
- Từ ngày khai trường này, các em bắt đầu được hưởng một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam.
1. Luyện đọc
Thư gửi các học sinh
Tập đọc
tựu trường
hết thảy
chuyển biến
non sông
2.Tìm hiểu bài
+ Sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì ?
- Nhiệm vụ của toàn dân là xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại, làm cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu.
1. Luyện đọc
Thư gửi các học sinh
Tập đọc
tựu trường
hết thảy
chuyển biến
non sông
2.Tìm hiểu bài
+ Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước?
- Học sinh phải cố gắng siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn để lớn lên xây dựng đất nước, làm cho dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu.
1. Luyện đọc
Thư gửi các học sinh
Tập đọc
tựu trường
hết thảy
chuyển biến
non sông
2.Tìm hiểu bài
+ Bác Hồ khuyên các em học sinh điều gì?
Nội dung: Bác Hồ khuyên học sinh chăm học, biết nghe lời thầy, yêu bạn.
Thư gửi các học sinh
Tập đọc
Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay/ chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong / chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam / có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang / để sánh vai với các cường quốc năm châu / được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.
Luyện đọc diễn cảm:
Thư gửi các học sinh
Tập đọc
Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay/ chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong / chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam / có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang / để sánh vai với các cường quốc năm châu / được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.
Luyện đọc diễn cảm: