TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN QUANG
NGƯỜI CON CỦA TÂY NGUYÊN
Giáo viên: Hà Thị Thoan
Tập đọc – Kể chuyện
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Đọc thuộc lòng bài: Cảnh đẹp non sông.
Thứ hai ngày tháng 12 năm 2020
Tây Nguyên
Tập đọc – Kể chuyện
Người con của Tây Nguyên
Tập đọc – Kể chuyện
Người con của Tây Nguyên
Luyện đọc
* Đọc đúng:
- Bok Pa, Ông sao Rua, Kông Hoa, Bok Hồ .
* Ngắt câu:
- Người Kinh,/ người Thượng,/ con gái,/ con trai,/ người già,/người trẻ/ đoàn kết đánh giặc,/ làm rẫy giỏi lắm.
* Giải nghĩa từ:
- Núp: Anh hùng Quân đội Đinh Núp, người Ba – Na, rất nổi tiếng trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Bok: bác (từ xuân hô của một số dân tộc Tây Nguyên).
- Bok Hồ: Bác Hồ
- Càn quét: Đưa quân đến bao vây, bắt bớ…
- Lũ làng: dân làng (cách nói của đồng bào Tây Nguyên).
- Sao Rua: (Tua Rua) tên một Cụm sao nhỏ.
Tập đọc – Kể chuyện
Người con của Tây Nguyên
ĐỌC NHÓM
THI ĐỌC
Tìm hiểu bài
1. Anh Núp được cử đi đâu?
- Anh Núp được tỉnh cử đi dự Đại hội thi đua.
2. Ở Đại hội về anh Núp kể cho dân làng biết những gì?
Đất nước mình bây giờ mạnh hùng rồi. Người Kinh, người Thượng, con gái, con trai, người già, người trẻ đoàn kết đánh giặc, làm rẫy giỏi lắm..
Tập đọc – Kể chuyện
Người con của Tây Nguyên
3.Chi tiết nào cho thấy Đại hội rất khâm phục thành tích của dân làng Kông Hoa?
- Núp được mời lên kể chuyện làng Kông Hoa. Sau khi nghe Núp kể về thành tích của dân làng. Nhiều người chạy lên, đặt Núp trên vai chạy đi khắp nhà.
Tìm hiểu bài
Tập đọc – Kể chuyện
Người con của Tây Nguyên
4. Đại hội tặng dân làng Kông Hoa những gì?
- Đại hội tặng dân làng một cái ảnh Bok Hồ vác cuốc đi làm rẫy, một bộ quần áo bằng lụa của Bok Hồ một cây cờ có thêu chữ, một huân chương cho cả làng, một huân chương cho Núp.
5. Khi xem những vật đó, thái độ của mọi người ra sao?
- Mọi người xem đó là vật thiêng liêng, rửa tay thật sạch trước khi xem, cầm lên từng thứ, coi đi, coi lại , coi đến mãi nửa đêm.
* Đại hội tặng dân làng: cái ảnh Bok Hồ, một bộ quần áo lụa của Bok Hồ, một cây cờ có thêu chữ, huân chương cho cả làng, huân chương cho anh Núp.
Mọi người xem những món quà ấy là những thứ vật tặng thiêng liêng.
Tập đọc – Kể chuyện
Người con của Tây Nguyên
Tập đọc – Kể chuyện
Người con của Tây Nguyên
Tập đọc – Kể chuyện
Người con của Tây Nguyên
LUYỆN ĐỌC LẠI
Tập đọc – Kể chuyện
Người con của Tây Nguyên
KỂ CHUYỆN
Tập đọc – Kể chuyện
Người con của Tây Nguyên
KỂ CHUYỆN
* Tập kể lại một đoạn của câu chuyện Người con của Tây nguyên bằng lời của một nhân vật.
- Qua bài học em hiểu ý nghĩa bài này là gì?
* Ca ngợi anh hùng Núp và dân làng Kông Hoa đã lập nhiều thành tích trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Nơi đặt tượng đài anh hùng Núp tỉnh Gia Lai
Mừng anh hùng Núp 100 tuổi
CHÀO CÁC EM !