MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC SAO MAI
Từ ngữ về loài thú.
Dấu chấm, dấu phẩy
GV: ĐINH PHƯƠNG HOA
Ki?m tra b�i cu:

Thứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021
Luyện từ và câu
Kể tên các loài thú dữ, nguy hiểm ?
Các loài thú dữ,nguy hiểm gồm :
hổ , báo , gấu ,chó sói, sư tử , bò rừng , tê giác ...
Kể tên các loài thú không nguy hiểm ?
Các loài thú không nguy hiểm gồm :
thỏ , ngựa vằn , khỉ, sóc, chồn , cáo ,hươu ...
Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm?
Trâu cày rất khoẻ.
Bài 1: Chọn cho mỗi con vật trong tranh dưới đây
một từ chỉ đúng đặc điểm của nó:
tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn
1
3
4
5
6
cáo
gấu trắng
thỏ
sóc
nai
hổ (cọp)
2
tinh ranh
tò mò
nhút nhát
nhanh nhẹn
hiền lành
dữ tợn
Kể tên một số loài thú rừng khác mà
em biết !
Ngựa vằn
Tê giác
Lợn lòi
Hươu sao
Sư tử
Báo
Kết luận :
Mỗi loài thú đều có những đặc điểm riêng,chúng ta cần phải biết bảo vệ chúng, để giữ gìn môi trường trong lành ,làm tăng thêm nguồn tài nguyên thiên nhiên cho đất nước đối với các loài thú sống trong rừng.
Bài 2: Hãy chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:
a) Dữ như
b) Nhát như
c) Khoẻ như
d) Nhanh như
hổ (cọp),
voi,
sóc,
........
........
........
th?,
hổ (cọp)
voi
sóc
thỏ
........
Dữ như hổ .
Nhát như thỏ .
Khoẻ như voi.
Nhanh như sóc .
Những thành ngữ trên thường dùng để nói về người : chê người dữ tợn , chê người nhút nhát, khen người làm việc khoẻ ,tả động tác nhanh ...
Ngoài những thành ngữ trên em hãy tìm thêm các thành ngữ khác có tên các con vật ?
Nhát như cáy
Khoẻ như trâu
Hót như khướu
Nhanh như cắt
Chậm như sên
Nói như vẹt
Đen như quạ
Ăn như mèo
Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống:

Từ sáng sớm Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú Hai chị em Ăn mặc đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang Ngoài đường người và xe đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú trẻ em chạy nhảy tung tăng.
,
.
,
,
.
Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy.
Câu 1: “Gấu trắng là con vật rất …………”
Câu 2: Sóc chuyền cành cây rất …..
Câu 3: Trong các loài thú, thỏ là loài vật ………… nhất.
Câu 4: Tên con vật có trong hình
này là ………
Câu 5: Tên con vật có trong hình này là ……….
Câu 6: Hổ (cọp) là loài thú rất ………
Câu 7: Ở tuần 24 các em đang học về chủ đề gì ?
Tiết học đến đây kết thúc