TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN NAM
TẬP ĐỌC
KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN
GIÁO VIÊN: BÙI VĂN TUẤN
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
+ Đoạn 1: Từ đầu...bài ca man rợ.
+ Đoạn 2: Tiếp theo...phiên toà sắp tới
+ Đoạn 3: Phần còn lại
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
- vạm vỡ
- trắng bệch
- loạn óc
- rút soạt dao ra
- man rợ
- dõng dạc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn

Điềm tĩnh: bình tĩnh tỏ ra tự nhiên như thường
Quả quyết: không hề do dự một cách chắc chắn
+ Có câm mồm không? (giọng phải quát lớn)
+Anh bảo tôi phải không? (giọng điềm tĩnh)
Nhấn giọng với các từ ngữ: cao lớn, vạm vỡ, sạm như gạch nung, chém dọc, trừng mắt, căm mồm, điềm tĩnh, tống anh, dữ dội, đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm, dõng dạc, quả quyết, cất cao, quyết, treo cổ, đức độ, hiền từ, nghiêm nghị, nanh ác, hung hăng, gườm gườm, cúi gầm mặt, ngồi xuống, làu bào, im như thóc.....
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
- vạm vỡ
- trắng bệch
- loạn óc
-rút soạt dao ra
- man rợ,
- dõng dạc
Những từ ngữ nào cho thấy hình ảnh tên chúa tàu ( tên cướp biển) rất dữ tợn ?
Những từ ngữ cho thấy tên cướp biển rất dữ tợn: trên má có vết sẹo chém dọc xuống trắng bệch, lên cơn loạn óc, hát những bài ca man rợ.
Ý chính đoạn 1: Hình ảnh dữ tợn của tên cướp biển
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
Ý chính đoạn 1: hình ảnh dữ tợn của tên cướp biển
1. Tính hung hãn của tên chúa tàu ( tên cướp biển) được thể hiện qua những chi tiết nào ?
1/Các chi tiết: tên chúa tàu đập tay xuống bàn quát mọi người im; thô bạo quát bác sĩ Ly "Có âm mồm không?"; rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm bác sĩ Ly.
Trước tên cướp biển hung hãn bác sĩ Ly có lời nói và cử chỉ như thế nào ?
- vạm vỡ - trắng bệch
- loạn óc - rút soạt dao ra
- man rợ - dõng dạc
2/ Bác sĩ Ly vẫn ôn tồn giảng giải cho chủ quán cách trị bệnh, điềm tĩnh khi hỏi lại tên chúa tàu : "Anh bảo tôi có phải không?", bác sĩ Ly dõng dạc và quả quyết: nếu hắn không cất dao sẽ đưa hắn ra tòa. Cho thấy ông là người rất nhân hậu, điềm đạm nhưng cũng rất cứng rắn, dũng cảm…
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
- vạm vỡ - trắng bệch
- loạn óc - rút soạt dao ra
- man rợ, - dõng dạc
Ý chính đoạn 1: Hình ảnh dữ tợn của tên cướp biển
3/ Cặp câu nào trong bài khắc họa hai hình ảnh đối nghịch nhau của bác sĩ Ly và tên cướp biển
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
Bác sĩ Ly thì đức độ, hiền từ mà nghiêm nghị.
Tên chúa tàu thì nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng.
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
vạm vỡ
trắng bệch
loạn óc
rút soạt dao ra
man rợ,
- dõng dạc
Ý chính đoạn 1: Hình ảnh dữ tợn của tên cướp biển
Ý chính đoạn 2: Cuộc đối đầu giữa bác sĩ Ly và tên cướp biển.
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
- vạm vỡ - trắng bệch
- loạn óc - rút soạt dao ra
- man rợ, - dõng dạc
Ý chính đoạn 1: Hình ảnh dữ tợn của tên cướp biển
4/ Vì sao bác sĩ Ly khất phục được tên cướp biển hung hãn?
Chọn ý đúng:
Vì bác sĩ khoẻ hơn tên cướp biển.
Vì bác sĩ doạ đưa tên cướp biển ra toà.
Vì bác sĩ bình tĩnh và cương quyết bảo vệ lẽ phải.
Ý chính đoạn 2: Cuộc đối đầu giữa bác sĩ Ly và tên cướp biển.
c
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
- vạm vỡ - trắng bệch
- loạn óc - rút soạt dao ra
- man rợ, - dõng dạc
Ý chính đoạn 1: Hình ảnh dữ tợn của tên cướp biển
Ý chính đoạn 2: Cuộc đối đầu giữa bác sĩ Ly và tên cướp biển.
Ý chính đoạn 3: Tên cướp biển bị khuất phục.
Qua phần tìm hiểu bài thì nội dung chính của bài là gì?
 
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
- vạm vỡ - trắng bệch
- loạn óc - rút soạt dao ra
- man rợ, - dõng dạc
Ý chính đoạn 1: Hình ảnh dữ tợn của tên cướp biển
Ý chính đoạn 2: Cuộc đối đầu giữa bác sĩ Ly và tên cướp biển.
Ý chính đoạn 3: Tên cướp biển bị khuất phục.
Nội dung: Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sỹ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung
Dặn dò
Chuẩn bị bài : Bài thơ về tiểu đội xe không kính.