Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Bài kiểm tra 1 tiết Đại số 8
Download Đề thi Toán học Bài kiểm tra 1 tiết Đại số 8 mien phi,tai lieu Bài kiểm tra 1 tiết Đại số 8 mien phi,bai giang Bài kiểm tra 1 tiết Đại số 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 12/2/2011 9:32:28 AM
Filesize: 0.09 M
Download count: 7
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
TRƯỜNG THCS CHIỀNG CƠI
Lớp: ……..
Họ và tên: …………………………………………………
Thứ ……. ngày 06 tháng 12 năm 2011
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Đại số 8Điểm
Lời nhận xét
ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ (…) để được nội dung quy tắc.
Muốn quy đồng mẫu của nhiều phân thức ta có thể làm như sau:
- Phân tích ……………………………………………………….……………………. rồi tìm mẫu thức chung
- Tìm ……………………………………………………….……………………. của mỗi mẫu
- Nhân …………………………… của mỗi mẫu thức với ……………………………………………………….……………
Câu 2. Cho đa thức: ; ; . Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đã cho rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:
.
II. TỰ LUẬN.
Câu 3: Làm các phép tính sau:
a.  b. 
c.  d. 
BÀI LÀM

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
Câu 1 (1 điểm):
- Các mẫu thành nhân tử 0,25 điểm
- Nhân tử phụ 0,25 điểm
- Các tử và mẫu; nhân tử phụ tương ứng 0,50 điểm
Câu 2 (1 điểm): Đa thức:  1,00 điểm
Câu 3 (8 điểm):
a.  0,50 điểm
 0,25 điểm
 0,25 điểm
 0,50 điểm
 0,50 điểm
b.  0,25 điểm
 0,25 điểm
 0,50 điểm
 0,25 điểm
 0,25 điểm
 0,50 điểm
c.  0,50 điểm
 1,00 điểm
 0,50 điểm
d.  0,50 điểm
 1,00 điểm
 0,50 điểm

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download KT_45__Dai_so_8_20112012.zip