Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Bai tập hàm số 10
Download Đề thi Toán học 10 Bai tập hàm số 10 mien phi,tai lieu Bai tập hàm số 10 mien phi,bai giang Bai tập hàm số 10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/15/2009 11:51:57 AM
Filesize: 0.07 M
Download count: 46
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Tiết 12 BÀI TẬP
I. Kiểm tra bài cũ
1) Tìm tập xác định của các hàm số: a) y = b) y =
2) Xét tính lẻ của hàm số: y =
II. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội Dung

GV giao nhiệm vụ cho 3 HS


*GV kiểm tra vở bài tập của các HS còn lại
*GV nhận xét và cho điểm

+GV giao nhiệm vụ cho HS+GV giao nhiệm vụ cho HS


*GV nhận xét và cho điểmGV giao nhiệm vụ cho HS*GV có thể hướng dẫn tính:
f(2) = 16
f(-2) = 0
Suy ra : f(2) f(-2)
Vậy hàm số  là hàm không , không lẻ


+GV giao nhiệm vụ cho HS


*GV nhận xét và cho điểm


GV giao nhiệm vụ cho HS*GV có thể hướng dẫn tính:
f(2) = 16
f(-2) = 0
Suy ra : f(2) f(-2)
Vậy hàm số  là hàm không chẳn, không lẻ

*GV có thể hướng dẫn HS tính:
f(1) = 3
f(-1) = 1
Suy ra : f(1)  f(-1)
Vậy hàm số y = x2 + x +1
là hàm không chẳn, không lẻ
*HS 1: a)
Điều kiện xác định:
2x + 1  0 
Vậy tập xác định là 
*HS 2: b)
Điều kiện xác định :  
Vậy tập xác định là 
*HS3: c)
Điều kiện xác định :
 

Vậy tập xác định là
*HS:
f(3) = 3 + 1 = 4, f(-1) = (-1)2 -2 = -1
f(2) = (2)2 -2 = 2
*HS 1: Với M(-1,6), ta có:
6 = 3(-1)2 -2(-1) +1
 6 = 3 +2 +1 6 = 6 ()
Vậy M(-1,6) thuộc đồ thị hàm số
y = 3x2 -2x +1
*HS 2: Với N(1,1)
1 = 3(1)2 -2(1) + 1 1 = 2 (vô lý)
Vậy N(1,1) không thuộc đồ thị hàm số y = 3x2 -2x +1
*HS 3: Với P(0,1)
1 = 3(0)2 -2(0) + 1  1 = 1 ()
Vậy P(0,1) thuộc đồ thị hàm số
y = 3x2 -2x +1
HS1: a) 
TXĐ: D = R
thoả tính chất 
f(-x)=  = f(x)
Vậy hàm số  là hàm chẳn
*HS2: b) 
TXĐ: D = R thoả tính chất

f(-x)= (-x +2)2 = [-(x-2)]2 = (x-2)2  f(x)
Vậy hàm số  là hàm không , không lẻ
*HS3: c) y = x3 + x
TXĐ: D = R
thoả tính chất 
f(-x) = (-x)3 + (-x) = -x3 – x
= - (x3 + x) = -f(x)
Vậy hàm số y = x3 + x là hàm lẻ
*HS4 : d) y = x2 + x +1
TXĐ: D = R
thoả tính chất 
f(-x) = (-x)2 + (-x) +1 = x2 –x + 1
 f(x)
Vậy hàm số y = x2 + x +1
là hàm không , không lẻ
Bài 1: Tìm tập xác định của các hàm số:
a)
b)
c)

Bài 2 :Cho hàm số:

Tính giá trị của hàm số đó tại x = 3, x = -1, x =2

Bài 3 :Cho hàm số:
y = 3x2 -2x +1
Các điểm sau có thuộc đồ thị hàm số đ không ?
a) M(-
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Baitaphamso.doc