Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra bai tap li 11
Download Đề thi Vật lý 11 bai tap li 11 mien phi,tai lieu bai tap li 11 mien phi,bai giang bai tap li 11 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 4/28/2011 10:48:59 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 65
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
BÀI TẬP THẤU KÍNH MỎNG
I)Hệ thống công thức thấu kính
1) Công thức liên hệ giữa f, d, d’ :
;  ; d = ……… ; d’=………….
d > 0 ( vật ……; d < 0 ( vật ……;
d’ > 0 ( ảnh ……; d’ < 0 ( ảnh ……
2) Công thức độ phóng đại ảnh:
K=…….;
Vật và ảnh cùng chiều ( ……..
Vật và ảnh ngược chiều ( ……..
3) CT độ tụ của thấu kính :
D=……
Trong đó f có đơn vị là …..
Trong đó D có đơn vị là …..
II) Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Chọn phát biểu chúng : Ảnh của một vật sáng qua thấu kính hôi tụ không bao giờ là:
Ảnh thật lớn hơn vật.
Ảnh ảo lớn hơn vật.
Ảnh ảo nhỏ hơn vật.
Ảnh thật nhỏ hơn vật.
Câu 2: Đặt một vật sáng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính là:
Ảnh thật, ngược chiều với AB.
Ảnh ảo có kích thước nhỏ hơn vật.
Ảnh ảo có kích thước lớn hơn vật.
Ảnh thật cùng chiều với AB
Câu 3: Điền khuyết vào mệnh đề sau : Muốn có một ảnh thật có độ dài bằng vật thật thì phải dùng một thấu kính …… và đặt tại vị trí …….
Phân kì, xa kính 2f
Hội tụ, tại F
Phân kì, tại F
Hội tụ, xa kính 2f
Câu 4: Đối với thấu kính phân kì thì:
Hai tiêu điểm chính dối với nhau qua quang tâm
Độ tụ luôn dương
Chỉ có một tiêu điểm chính
Phần rìa mỏng hơn ở phần giữa
Câu 5: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30cm. Vật sáng AB cách thấu kính 10cm, qua thấu kính cho ảnh:
A. Trước thấu kính, cách thấu kính 15cm
B. Trước thấu kính, cách thấu kính 20cm
C. Sau thấu kính, cánh thấu kính 15cm
D. Sau thấu kính, cách thấu kính 20cm
III) Bài tập tự luận
Bài 1: Một mặt phẳng AB cao 4cm đặt vuông góc với trục trính của một thấu kính phân kì, ảnh của vật qua thấu kính cao 2cm và cách vật 40cm. Tính tiêu cự của thấu kính phân kì?
Bài 2: Đặt một vật phẳng AB vuông góc với trục trính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính một khoảng 20cm. Nhìn qua thấu kính ta thấy có một ảnh cùng chiều với AB cao gấp 2 lần AB. Xác định tiêu cự của thấu kính ?
Bài 3: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn cao gấp bốn lân AB. Biết vật cách màn 100cm. Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu ?
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download baitapli.zip