Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra BT TN chương HÀM SỐ L9
Download Đề thi Đại số BT TN chương HÀM SỐ L9 mien phi,tai lieu BT TN chương HÀM SỐ L9 mien phi,bai giang BT TN chương HÀM SỐ L9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 7/18/2009 8:39:13 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 72
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Trắc nghiệm chương hàm số

1.Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi :
A. m = 3 B. m > 3 C. m < 3 D. Cả ba đều sai.
2. Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi :
A. m = -2 B. m -2 C. m 2 D. m2 và m-2
3. Hàm số y = (m -3)(m+2)(x-5) là hàm số bậc nhất khi :
A. m = 3 B. m= -2 C. m3 và m-2 D. m3
4. Hàm số y = (a – 2)x + 5 luôn đồng biến khi :
A. a > 2 . C. a = 2 .
B. a < 2 . D. Cả ba điều sai .
5. Hàm số y = (5a + 3)x + 3 luôn nghịch biến khi :
A. a >  C. a = 
B. a<  D. Cả ba điều sai .
6. Đường thẳng (d) trong hình là đồ thị của hàm số

y = 2x + 
y = x +
y = - x + 
y = x - 1


7.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng đi qua hai điểm O(0 ;0) và M là đồ thị của hàm số
a. y =  b. y = - c. y =  d. y = -
8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng đi qua điểm M(-1 ; -2 ) và có hệ số góc bằng 3 là đồ thị của hàm số
a. y = 3x + 1 b. y = 3x -2 c. y = 3x - 3 d. y = 5x +3
9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng đi qua điểm A(1 ; 3) và song song với đường thẳng y = -3x + 5 là đồ thị của hàm số
a. y = -3x b. y = -3x +3 c. y = -3x + 6 d. y = 6x -3
10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba đường thẳng
(d1) : y = 2x+1 ; (d2) : y = 2x + 3 ; (d3) : y = x + 1 . Khi đó
a. (d1) // (d2) và (d1) // (d3) b. (d1) cắt (d2) và (d1) cắt (d3) .
c. (d1) cắt (d2) và (d1) // (d3) d. (d1) // (d2) và (d1) cắt (d3) .
11. Hai đường thẳng y = kx + (m - 2) với k 0 và y = (2 - k ) x + (4 – m) với k 2 sẽ song song với nhau khi
a. k 1 , m = 3 b. k 1 , m 3 c. k = 1 , m 3 d. k= 1 , m= 3.
12.Hai đường thẳng y = (m -3) x + 3 với m 3 và y = (1 – 2m) x + 1 với m   sẽ cắt nhau khi
a. m =  b. m, m 3 , m c. m = 3 d. m = 
13. Cho hàm số y = ( 1 – 3m)x + m + 3.
A. Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ khi
a. m =  b. m = -3 c. m  d. m  3
B. Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng khi
a. m = -2 b. m =  c. m = 2 d. m = -

C. Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 khi
a. m= 2 b. m = -2 c. m = -3 d. m = 
14. Trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy , đồ thị của hai
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Tracnghiemchuonghamso.zip