Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương II)
Download Đề thi Toán học 8 Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương II) mien phi,tai lieu Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương II) mien phi,bai giang Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương II) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 1/12/2009 3:28:42 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 46
Giá: Download miễn phí, free 100%
Tác giả: Hưng Đinh Vũ
Nguồn: Violet
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Chương II: Phân thức đại số
Bài 1: Tính giá trị biểu thức  biết 

Bài 2:
Phân tích  thành nhân tử.

Hãy tính 

Bài 3: Cho và . Rút gọn biểu thức: 

Bài 4: Tìm số tự nhiên x để  là số tự nhiên.

Bài 5: Cho . Hãy tính tổng sau: 

Bài 6: Hãy chứng minh rằng nếu,  ,  thì


Bài 7: Rút gọn biểu thức 

Bài 8: Tìm giá trị nguyên của x để giá trị tương ứng của phân thức sau cũng là số nguyên:


Bài 9: Cho ba số x, y, z thoả mãn các hệ thức: by + cz = a; ax + cz = b; ax + by = c; trong đó a, b, c là các số dương cho trước. Chứng minh rằng: không phụ thuộc vào a, b, c.

Bài 10: Cho a, b, c là ba số thực đôi một khác nhau và khác không thoả mãn: chứng minh rằng abc = 1 hoặc abc = – 1

Bài 11: Cho
Chứng minh rằng, với mọi số nguyên dương n ta có:
Bài 12: Cho x, y, z là ba số thỏa mãn: và Tính giá trị của biểu thức:
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Ds8HSGChuongII.doc