Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương III)
Download Đề thi Toán học 8 Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương III) mien phi,tai lieu Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương III) mien phi,bai giang Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương III) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 1/12/2009 6:45:10 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 49
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1: Giải các phương trình sau:

 c) 
Bài 2: Giải phương trình với m là hằng số: 
Bài 3: Một bể nước có hai vòi: một vòi chảy vào đặt ở miệng bể, một vòi chảy ra đặt ở lưng chừng bể. Khi bể cạn, nếu mở cả hai vòi thì sau 2giờ 42 phút bể đầy nước. Còn nếu đóng vòi chảy ra, mở vòi chảy vào thì sau 1giờ 30phút bể đầy nước. Biết rằng vòi chảy vào chảy mạnh gấp 2 lần vòi chảy ra.
Tính thời gian nước chảy vào từ lúc bể cạn đến lúc nước ngang chỗ đặt vòi chảy ra.
Nếu chiều cao bể là 2m thì khoảng cách từ chỗ đặt vòi chảy ra đến đáy bể là bao nhiêu?
Bài 4: Giải phương trình sau:Bài 5: Giải phương trình với a là hằng số: 
Bài 6: Một người đi từ A đến B với vận tốc 24km/h rồi đi tiếp từ B đến C với vận tốc 32km/h. Tính quãng đường AB và BC, biết rằng quãng đường AB dài hơn quãng đường BC là 6km và vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AC là 27km/h.
Bài 7: Cho biết và
Chứng minh rằng:
Bài 8:
Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa mãn:
Chứng minh tam giác đã cho là tam giác đều.
Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa mãn:
Chứng minh tam giác đã cho là tam giác đều.
Cho a, b, c thỏa mãn: Chứng minh rằng:
Bài 9: Cho a, b, c đôi một khác nhau. Chứng minh rằng: luôn khác không.
Bài 10: Cho Tính giá trị của biểu thức:
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Ds8HSGChuongIII.doc